Schwedisch

Detailübersetzungen für dårskap (Schwedisch) ins Spanisch

dårskap:

dårskap [-en] Nomen

  1. dårskap (galenskap; dåraktighet; idioti)
    la broma; la rabia; la demencia; la enfermedad mental; la estupidez; el trastorno mental; la perturbación mental; la alienación mental
  2. dårskap (vansinne; galenskap)
    la tontería; la picardía; la bribonada
  3. dårskap (dåraktighet; galenskap; tokeri)
    el atontamiento; la locura; el aturdimiento; el atolondramiento

Übersetzung Matrix für dårskap:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
alienación mental dåraktighet; dårskap; galenskap; idioti mental förvirring; mental sjuka; mentalsjukdom
atolondramiento dåraktighet; dårskap; galenskap; tokeri hänsynslös; vara tankeställd
atontamiento dåraktighet; dårskap; galenskap; tokeri unkenhet
aturdimiento dåraktighet; dårskap; galenskap; tokeri förbryllelse; förvirring; känslolöshet; oreda; språklöshet; vara mållös
bribonada dårskap; galenskap; vansinne busstreck; dumt trixs; ofog; rackartyg
broma dåraktighet; dårskap; galenskap; idioti dumhet; dåraktighet; fars; galenskap; komik; lustighet; nöje; ordlek; rolig historia; skoj; skämt; skämtsamhet; stapelmask; vits
demencia dåraktighet; dårskap; galenskap; idioti mental sjuka; mentalsjukdom
enfermedad mental dåraktighet; dårskap; galenskap; idioti galen; konstig; mental fel; mental sjuka; psykisk sjukdom
estupidez dåraktighet; dårskap; galenskap; idioti blunder; dumhet; duvenhet; dövstummhet; efterblivenhet; enfald; faddhet; fragilitet; galenskap; mentalsjukdom; naivitet; oförenbarhet; omotsvarighet; orimlighet; svaghet; vansinne; överilighet
locura dåraktighet; dårskap; galenskap; tokeri dumhet; dåraktighet; extas; galen; galenskap; kaprioler; konstig; mental fel; mental sjuka; mentalsjukdom; nöje; oförenbarhet; omotsvarighet; orimlighet; raseri; skoj; skämt; upptåg; vansinne; vanvett; vits
perturbación mental dåraktighet; dårskap; galenskap; idioti mental sjuka; mentalsjukdom
picardía dårskap; galenskap; vansinne busande; busstreck; odygdighet; ofog; olydighet; pojkstreck; rackartyg; skurkaktighet; skälmeri; stygghet
rabia dåraktighet; dårskap; galenskap; idioti bisterhet; galen; glöd; hetsighet; häftighet; ilska; konstig; mental fel; rabies; raseri; ursinne; vattuskräck; vrede; våldsamhet
tontería dårskap; galenskap; vansinne bagatell; dumhet; dumt skämt; duvenhet; dåraktighet; efterblivenhet; enfaldighet; faddhet; futtighet; fåraktighet; galenskap; mentalsjukdom; prat; raseri; ryckningar; skvaller; småsak; tjatter; överilighet
trastorno mental dåraktighet; dårskap; galenskap; idioti klenmodighet; mental sjuka; mentalsjukdom; sinnesrubbning; sinnessjukdom; sinnesslöhet

Synonyms for "dårskap":


Wiktionary Übersetzungen für dårskap:


Cross Translation:
FromToVia
dårskap locura; majadería; necedad Torheitgehoben: mangelnde Klugheit / Intelligenz