Most Recent niederländische Words:

commissie kreukherstellend inwerken spleet uiterst fortuin tersluiks instuderen wegjagen kat katje zwendel zwendelen defect wetmatig wagen waag hervatten ouverture duidelijk maken spanning spannend spannen aankruisen bestormen geld gerei eenvoudig blijgeestig kustlijn feeks minnelijk krakeel krakelen doordrenken gemakkelijk jennen poster posteren uitsteken uitstekend onwellevendheid tegenwerken pot poten poëten stek stekje steek verdikken doorvertellen inwijden bevelhebber viswijf overspoelen misverstand bespoedigen vrijvechten agitatie ongelikt muilpeer bedienen bediende voorbijgaan voorbijgaand stram vasthechten vastgehecht drooglegging uitklappen inleven pakking speculeren emotioneel natellen opwekken opinie pikant bederven bedorven schattebout uitknijpen verweren verstoren verstoord kwijlen kwijl falen have knagen zweefvliegen lust lusten intikken rennen ren inzien ruilen ruil misvatting inmanen galopperen broeden gebroed nabouwen bedachtzaam zoetsmakend loszinnig groeve kluiven kluif terugschroeven tegenspoed avanceren exclusief gammel doorslaan toeroepen allerhoogst scherp scherpheid stukadoor stukadoren ongesystematiseerd lustrijk uitgangsvorm eindeloos behoeven examineren weerom vaststellen stuiten stuit viesmaken rechercheren hekel hekelen afval afvallen ruziën rondvertellen sympathiek ergeren geërgerd verpersonificeren uitgeteld signaleren inhuren tovenarij inzinking t.h.t. momenteel opsnuffelen heetbloedig katten sparen spar voortjagen redding ontvreemding uithouding landbezit misser gewennen geheim verwarren verward handhaver voeder voederen besteden huichelarij lammeling kortstondig inlopen dichtschroeven inconsistent duiken duik quatsch afvuren spreiden beoordelen nieuweling bekladden aanvoerder afknellen koud beginne verblijden verbruik verbruiken nogmaals ijlen ijl hersenbloeding vervoer vervoeren snerpen

Most Recent englische Words:

on-site shall amazing amaze miraculous hay that what outcast the newspaper usher interminable steam inform concede desert crawler fraud frauds daft filter dollar saturate imbecile solid solidness conservation localize chat chats span ramble rambling list mollusk fleeting thank contest contested therefore teacher-trainee blubber thunder standardize knowledge nourish nourishment event individual soon grim shear deserted amenable grumble grumbler whisper rasp cease impersonate pass passing dead pop vast insolent land frighten frightened seek wrong skulker rectify flesh-wound anger scratch asylum slap shanghai bead beads aid coarse gloomy candy muzzy idiocy sensory light deathlike scald scalding agriculturist well-behaved overthrow overthrowing infamy delineate granule bald recount particular garrulous come coming sagacity careless liberate disturb tame tamed deceiver master capitalise plump dangerous brutal oafish accede addition suitor suitors feast dignified cheap hindmost flagon unmarked manoeuvre ownership feasting disgraceful compel modern eerie establish established declaim falsity hungry bitter annoy explain quench grant grumbling riot tea-party fury uptight planet mediate bestow defer incite pattern outlook beautiful flee omit waggish waggishness cue authenticate idea intrigue all deceit peevish peevishness immoral desist desisting flock scatter appeal loose-lipped malversation will willing overpower overpowering butter languish enrage enraged sickening translate recite upper merriment rattle-brain necessity swathe sure whole displeased peculiarity wise