Most Recent englische Words:

similar equivalent combination gloom assembly dismiss dismissed ethnic Ethnic grace extensive experience experienced potentate practise exorbitant commitment valor transgression behold operationalize concentrate turret good well better crap roast roaster muscat rooster roost boar manual superior range ranging position Position judgement plasterboard trivial practice ample imagine president hog kale pleasure tidy loosely respect obsessed obsess casual deteriorate nondescript inconspicuous chive query check skin galley responsibility limitation cartilage core ambiguous squirm artefact expect conscious heal health resist subordinate stubborn wilful neighborhood assessor disturbance deprive disruption alternate compatible theft denunciation seizure smart smartly subtly reform reformed facility evaluate fervor template swashbuckler dinner-tray importance averse aversive triumph youth sneeze significant great fantastic effective effectiveness subsidize whiten whitening spleen subpoena attack current hinder detrimental inflammation malnutrition consider case compose composed bear accommodate inclusion blanch present present! characterization legislation unjust molding therefore do doer establish raise objective object imply resound resounding gram appease appeasement resolve dispatch sullen stunning stun view View simple Simple hospitality head nonsense conundrum upon urge urging innovator renovator reformer ascertain commonwealth Commonwealth being brush compare unwieldy blaze bold scale scaled crack cracker hydrogen swirl enhance pierce piercing high-pitched intersection illusion award constituent comment loose relative God relationship Relationship daughter improve increase

Most Recent niederländische Words:

ambulance gelijksoortig equivalent pendelen verfraaien soortgelijk opvolgen redelijk samenstelling assembly Ethnic kortsluiting dichtbij zoals aanzetten aanzet hoekschop uitbreiden uitgebreid bevatten ovenschaal loco- oefenen tekenen teken engels Engels tieren beek hoed hoeden gym benoemen kronen uitroepen keizer overwinning volgen volgens programma mening zelfvertrouwen zelfverzekerd gevoel besluiten geschiedenisboek goed goedheid kaf waar waarheid geschiedenis rooster roosteren verdacht verdenken wereldbol crimineel worden waarnemen werknemer leider waaier waaieren nieuwsgierig vertonen intermediair accommoderen poetsvrouw vee concentreren porren port afslaan gisteren aspect maaltijd gevolg atelier wereldkaart uitsteeksel aardrijkskunde zorgvuldig afsluiten afgesloten potlood passer vriendelijk koopcontract idioom ordelijk wiskunde onderwerp onderwerpen geduldig enthousiast opkomst pissebed discipline terloops schelen scheel ontstaan regelgeving communicatief argeloos onopvallend loyaal aankomen betrouwbaar immer foto behulpzaam piramide Piramide belangrijk individualiteit ambitieus openhaard skiën renaissance respectloos gezellig uitleggen werker verantwoordelijk deze haardvuur kop koppen ober ziekte zieken aanvallen opperen lelijk opzettelijk knutselen want levendig oorlog aangrijpen broodtrommel gebruiken gebruik verklaring droesem beginnen anders vanaf toestemming koppig uithoren verstoring bereiken tonen ton tennis diefstal varken eenwording klinker balans Balans dwang bovendien heffen staan voorbijgaan blijven verfijnen verfijnd als maand willen wilde wil echtgenoot niemand slijterij man ophalen retour retourtje uithalen enkel en EN serieus kameraadschappelijk kameraadschappelijkheid bestellen bestel courant tomatensoep overig Overige blij effectiviteit zijn