Most Recent englische Words:

slime nasty nastiness waffle deter outlook frenzy unburdening repertoire incontrovertibility decease deceasing advertise advertisement message phenomenon disclosure create Moldova sharp facetious facetiously clarify clarification aggrieve revile revilement frightful render exotic focalise panache hash long-winded sable treat monitor applaud reserve reserved foam man men rectal norm stem tune crevice unscrew bucket buckets racket artillery-range curate curative slave slaver reason reasoned elucidate elucidation sorrow moderate paint nerd phlegm break broken sag distension crook deportment retain rake oaf alas mountain prototype son voice exceed argumentation overhaste manpower delivery unspoiled acknowledgement coil slur bin vulnerable amass consummate consummation diagonal disappear mirth devour govern unconstrained undying indistinct tip-off appalling leap cooperate cooperative impress impressive confluence stonewall stonewalling inactive multiply multiplication machinery disposition gather gathering paramount pessimistic murderous hilarity crooked creep confirm interim psychic valiant actual jag Memo UPS pocket chemist utopian pool mane pun significant lance QA action jigsaw bingo insinuate overconfident highly-strung rascal hereby nightingale versatile despondent allegory massage rest-break interspace departmental hike hiking surf mention eddy eddies calculate calculated customer banner banners towel resist friend crease sorority Lucifer mutter seethe seething SAN keep keeper vomit practice practiced reproduce crutch spend spent engender timekeeping camping-ground unification third return farce farces distribute distribution stamp stamps

Most Recent niederländische Words:

loonzakje charmeren gecharmeerd vooraf kan kanen zedig vertaalopgave interactie correlatie vastkoppelen tip tippen tas men hiermee bewegen bijten bijt blijven gaan verschrikkelijk röntgenoloog röntgenfoto klacht behandeling neer tijdschrift beurt hun Hun stem stemmen meningsuiting vergunning constatering race racen afknappen afknapper eng ongemakkelijk leggen leg stoer komen kom ontstemmen verwantschap werkverdeling stuur stuurs grappenmakerij namaken namaak lied lijden leed vermaken vermaak aanwrijven pakken pak verlopen beslissing uitstellen uitstel enkelvoud meervoud rot rotten afrotten sodemieter sodemieteren ongeveer stijf stijven triest geldwolf terbeschikkingstelling schutkleur schutkleuren voorschrijven bevoegd uitreiking zwaar verzuim verzuimen inzetbaar opzetten opzet gelegenheid gelegen schep scheppen schepen weerbaarheid opleveren aanrijding bezuinigen aanzienlijk toezicht omgeving huisvesten eenzaam eenzaamheid vervolgens ploeg ploegen aldus aankondiging Aankondiging afscheid afscheiden rammen RAM onredelijk deftig verdacht verdenken laf kwetsbaar aanvang aanvangen hinderlijk tevergeefs afleggen dweilen dweil notulen ellendig bewaken verweven voorziening uitvoeren heimwee overigens zandkorrel woordvoerder werkgelegenheid verbouwen verbouw onder meer .MIF beer schrikken schrokken .MPEG aanslaan aangeslagen ACH 100baseT .tga .ins-bestand .fpx instoppen AKU ANZUS ANZUS-landen berouwen afmeren bedrijfszeker 'tuurlijk A.B.W. .adml .admx ADN-overeenkomst .ics ADF .inf-bestand .MSWMM .PRX groots 1099-aangifte 06-11 15+ ADO 12+ 16+ AETR-verdrag 10base2 ADR-overeenkomst 10baseT .rge-bestand leren hopen leer hoop thee af abri 65-plusser 18+ 7+ 3D-effect ALADI A-record 2D-shape AIK 3DES