Schwedisch

Detailübersetzungen für orsaka (Schwedisch) ins Niederländisch

orsaka:

orsaka Verb (orsakar, orsakade, orsakat)

 1. orsaka (utlösa; förorsaka; anstifta)
  veroorzaken; aandoen; berokkenen
  • veroorzaken Verb (veroorzaak, veroorzaakt, veroorzaakte, veroorzaakten, veroorzaakt)
  • aandoen Verb (doe aan, doet aan, deed aan, deden aan, aangedaan)
  • berokkenen Verb (berokken, berokkent, berokkende, berokkenden, berokkend)
 2. orsaka
  veroorzaken; aandoen; aanstichten; aanrichten
  • veroorzaken Verb (veroorzaak, veroorzaakt, veroorzaakte, veroorzaakten, veroorzaakt)
  • aandoen Verb (doe aan, doet aan, deed aan, deden aan, aangedaan)
  • aanstichten Verb (sticht aan, stichtte aan, stichtten aan, aangesticht)
  • aanrichten Verb (richt aan, richtte aan, richtten aan, aangericht)
 3. orsaka
  verwekken
  • verwekken Verb (verwek, verwekt, verwekte, verwekten, verwekt)
 4. orsaka (åstadkomma; medföra; framkalla; vålla; föranleda)
  tot stand brengen; voor elkaar krijgen

Konjugationen für orsaka:

presens
 1. orsakar
 2. orsakar
 3. orsakar
 4. orsakar
 5. orsakar
 6. orsakar
imperfekt
 1. orsakade
 2. orsakade
 3. orsakade
 4. orsakade
 5. orsakade
 6. orsakade
framtid 1
 1. kommer att orsaka
 2. kommer att orsaka
 3. kommer att orsaka
 4. kommer att orsaka
 5. kommer att orsaka
 6. kommer att orsaka
framtid 2
 1. skall orsaka
 2. skall orsaka
 3. skall orsaka
 4. skall orsaka
 5. skall orsaka
 6. skall orsaka
conditional
 1. skulle orsaka
 2. skulle orsaka
 3. skulle orsaka
 4. skulle orsaka
 5. skulle orsaka
 6. skulle orsaka
perfekt particip
 1. har orsakat
 2. har orsakat
 3. har orsakat
 4. har orsakat
 5. har orsakat
 6. har orsakat
imperfekt particip
 1. hade orsakat
 2. hade orsakat
 3. hade orsakat
 4. hade orsakat
 5. hade orsakat
 6. hade orsakat
blandad
 1. orsaka!
 2. orsaka!
 3. orsakad
 4. orsakande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für orsaka:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aandoen klädsel
aanrichten orsakande
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aandoen anstifta; förorsaka; orsaka; utlösa göra illa; klä sig; koppla in; koppla på; slå på; tända på
aanrichten orsaka
aanstichten orsaka
berokkenen anstifta; förorsaka; orsaka; utlösa
tot stand brengen framkalla; föranleda; medföra; orsaka; vålla; åstadkomma
veroorzaken anstifta; förorsaka; orsaka; utlösa förorsaka
verwekken orsaka
voor elkaar krijgen framkalla; föranleda; medföra; orsaka; vålla; åstadkomma avsluta; fixa; få det gjort; få det ur världen; klara; klara av; orka; orka med; utföra; uträtta

Synonyms for "orsaka":


Wiktionary Übersetzungen für orsaka:


Verwandte Übersetzungen für orsaka