Übersicht
Schwedisch nach Französisch:   mehr Daten
 1. befolkat:
 2. befolka:


Schwedisch

Detailübersetzungen für befolkat (Schwedisch) ins Französisch

befolkat:

befolkat Adjektiv

 1. befolkat (bebodd; bebott)
  peuplé; habité

Übersetzung Matrix für befolkat:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
habité bebodd; bebott; befolkat
peuplé bebodd; bebott; befolkat

befolka:

befolka Verb (befolkar, befolkade, befolkat)

 1. befolka
  peupler
  • peupler Verb (peuple, peuples, peuplons, peuplez, )
 2. befolka (bebo)
  demeurer; résider; habiter; loger
  • demeurer Verb (demeure, demeures, demeurons, demeurez, )
  • résider Verb (réside, résides, résidons, résidez, )
  • habiter Verb (habite, habites, habitons, habitez, )
  • loger Verb (loge, loges, logeons, logez, )

Konjugationen für befolka:

presens
 1. befolkar
 2. befolkar
 3. befolkar
 4. befolkar
 5. befolkar
 6. befolkar
imperfekt
 1. befolkade
 2. befolkade
 3. befolkade
 4. befolkade
 5. befolkade
 6. befolkade
framtid 1
 1. kommer att befolka
 2. kommer att befolka
 3. kommer att befolka
 4. kommer att befolka
 5. kommer att befolka
 6. kommer att befolka
framtid 2
 1. skall befolka
 2. skall befolka
 3. skall befolka
 4. skall befolka
 5. skall befolka
 6. skall befolka
conditional
 1. skulle befolka
 2. skulle befolka
 3. skulle befolka
 4. skulle befolka
 5. skulle befolka
 6. skulle befolka
perfekt particip
 1. har befolkat
 2. har befolkat
 3. har befolkat
 4. har befolkat
 5. har befolkat
 6. har befolkat
imperfekt particip
 1. hade befolkat
 2. hade befolkat
 3. hade befolkat
 4. hade befolkat
 5. hade befolkat
 6. hade befolkat
blandad
 1. befolka!
 2. befolka!
 3. befolkad
 4. befolkande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für befolka:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
demeurer bebo; befolka befinna sig; befinna sig någonstans; bo; förbli; leva; residera
habiter bebo; befolka bo; förbli; leva; residera
loger bebo; befolka ackomodera; bjuda någon logi; bo; bo inneboende; förbli; ge skydd; hysa; härbärgera; inkvartera; leva; residera
peupler befolka fylla i
résider bebo; befolka bo; förbli; leva; residera
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
loger hysa; härbärgera

Verwandte Übersetzungen für befolkat