Schwedisch

Detailübersetzungen für korsväg (Schwedisch) ins Spanisch

korsväg:

korsväg Nomen

  1. korsväg (korsning; överkorsning)
    el cruce; la cruza; el paso de cebra; el cruzamiento; la encrucijada; el cruce múltiple; el paso cebra; la encrucijada de caminos; el paso de peatones; el punto de intersección

Übersetzung Matrix für korsväg:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cruce korsning; korsväg; överkorsning gatu korsningar; gatukorsning; hybrid; korsföreningspunkt; korsning; korsning för bilar; trevägskorsning; vägkorsning; övergångsställe
cruce múltiple korsning; korsväg; överkorsning gatu korsningar; korsning; korsning för bilar; trevägskorsning; övergångsställe
cruza korsning; korsväg; överkorsning övergångsställe
cruzamiento korsning; korsväg; överkorsning hybrid; korsning; övergångsställe
encrucijada korsning; korsväg; överkorsning gatu korsningar; korsning; trevägskorsning; vägkorsning; övergångsställe
encrucijada de caminos korsning; korsväg; överkorsning gatu korsningar; korsning; korsning för bilar; trevägskorsning; övergångsställe
paso cebra korsning; korsväg; överkorsning
paso de cebra korsning; korsväg; överkorsning
paso de peatones korsning; korsväg; överkorsning
punto de intersección korsning; korsväg; överkorsning gatu korsningar; gatukorsning; genomskärning; korsning; skärningslinje; skärningspunkt; trevägskorsning; övergångsställe

Wiktionary Übersetzungen für korsväg:


Cross Translation:
FromToVia
korsväg punto de transbordo; centro; nudo; distribuidor vial hub — A point where many routes meet