Übersicht
Schwedisch nach Spanisch:   mehr Daten
 1. beslutsamhet:
 2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für beslutsamhet (Schwedisch) ins Spanisch

beslutsamhet:

beslutsamhet [-en] Nomen

 1. beslutsamhet (föresats)
  la resolución; la decisión; la certeza
 2. beslutsamhet (disciplin; ordning)
  el orden
 3. beslutsamhet (fasthet)
  la valentía

Übersetzung Matrix für beslutsamhet:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
certeza beslutsamhet; föresats fasthet; säkerhet
decisión beslutsamhet; föresats artikulation; artikulering; avgörande; beslut; bestämdhet; dekret; dom; förklaring; mått; påpud; tal
orden beslutsamhet; disciplin; ordning anständighet; anvisning; artighet; befallning; byggnad; etikett; frankhet; fullkomlighet; fulländning; följd; föreskrift; förordning; god uppfostran; hövlighet; ihop blandning; instruktion; kedja; kommando; konstruktion; kungörelse; led; länga; mixt; ofelbarhet; ordentlighet; order; ordning; orosmakeri; orosstiftning; rad; rakhet; regel; regelbundenhet; regelmässighet; reglemente; reglering; respektabilitet; räcka; rådande ordning; röra; sekvens; serie; stadga; sträng; tillkännagivande; undervisning; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
resolución beslutsamhet; föresats artikulation; artikulering; beslut; dekret; föresats; förklaring; mått; nybygge; påpud; resolution; resolver; tal; uppgörelse; upplösning; uttalande
valentía beslutsamhet; fasthet förvägenhet; gallanteri; hårdhet; manlighet; mod; nerv; styrka; tapperhet; utan räddsla; våghalsighet
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
orden Z-ordning; z-ordning

Wiktionary Übersetzungen für beslutsamhet:


Cross Translation:
FromToVia
beslutsamhet resolución resolve — will power
beslutsamhet decisión; acuerdo; resolución décisionaction de décider ou résultat de cette action.