Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. affärsmässigt:


Schwedisch

Detailübersetzungen für affärsmässigt (Schwedisch) ins Englisch

affärsmässigt:

affärsmässigt Adjektiv

  1. affärsmässigt (systematisk; systematiskt)
    businesslike; cool

Übersetzung Matrix für affärsmässigt:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cool avståndstagande attityd; avsvalkning; distans; förfriskande; kyla; kylighet; själv behärskning
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cool avkyla; bli kallare; kyla av; kylas av; lugna ner sig; lungna ner sig; svalna
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
businesslike affärsmässigt; systematisk; systematiskt
cool affärsmässigt; systematisk; systematiskt allvarlig; allvarligt; distanserande; frisk; friskt; fräsch; fräscht; häftig; häftigt; kallt; kyligt; luftigt; lugnt; nedkyld; orubblig lugnt; samlad; samlat; självbehärskad; självbehärskat; stoisk; stoiskt; superbt; sval; svalt; tuff; tufft; överlägset
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cool trankil; trankilt