Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. speurtocht:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für speurtocht (Niederländisch) ins Französisch

speurtocht:

speurtocht [de ~ (m)] Nomen

  1. de speurtocht (zoektocht)
    la recherche; la mission de reconnaissance; l'exploration; l'aspiration; l'expédition; la reconnaissance

Übersetzung Matrix für speurtocht:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aspiration speurtocht; zoektocht aandrang; aansturen op; adem; ademhaling; ademtocht; ambitie; aspiratie; azen; beogen; doel; drang; eerzucht; hunkeren; inademing; inhalatie; intentie; najagen; nastreven; pogen; smachten; streven; streven naar; trachten; verlangen
exploration speurtocht; zoektocht expeditie; exploratie; inspectie; navorsing; onderzoek; proef; test; verkenning; verkenningstocht
expédition speurtocht; zoektocht afgifte; aflevering; afzenden; bezorging; expeditie; geleverde; het zenden; leverantie; levering; mars; posten; reis; rit; tocht; toer; trektocht; uitlevering; verkenningstocht; versturen; verzenden; verzending; wegsturen; zending
mission de reconnaissance speurtocht; zoektocht expeditie; verkenning; verkenningstocht
recherche speurtocht; zoektocht aandrang; afstropen; afzoeken; ambitie; drang; eerzucht; geheel doorzoeken; inspectie; najagen; nasporing; nastreven; navorsing; onderzoek; opsporing; proef; research; speurwerk; test; traceerwerk; zoeken
reconnaissance speurtocht; zoektocht dank; dankbaarheid; danken; erkenning; erkentelijkheid; erkentenis; expeditie; toegeving; verkenning; verkenningstocht

Verwandte Wörter für "speurtocht":

  • speurtochten

Wiktionary Übersetzungen für speurtocht: