Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. voorstel doen:


Niederländisch

Detailübersetzungen für voorstel doen (Niederländisch) ins Französisch

voorstel doen:

voorstel doen [znw.] Nomen

  1. voorstel doen (voorstel; motie; propositie; bod)
    la proposition; l'enchère; l'offre; la requête; la surenchère; la mise; l'invitation; la motion
  2. voorstel doen (propositie; suggestie; voorstel; motie)

Übersetzung Matrix für voorstel doen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
enchère bod; motie; propositie; voorstel; voorstel doen
formulation d'une proposition motie; propositie; suggestie; voorstel; voorstel doen
invitation bod; motie; propositie; voorstel; voorstel doen invitatie; uitnodiging; vergaderverzoek; verzoek; voorstel
mise bod; motie; propositie; voorstel; voorstel doen aanleggen; aanwending; doel; doeleinde; gebruik; geld inzetten; gokken; inlay; inzet; inzetten; kledij; pot; poule; speelgeld; streven; toepassing
motion bod; motie; propositie; voorstel; voorstel doen een stem uitbrengen; kiezen; stemmen
offre bod; motie; propositie; voorstel; voorstel doen aanbieding; aanbod; bod; offerte; prijsopgave
proposition bod; motie; propositie; suggestie; voorstel; voorstel doen aanbieding; aanbod; aanname; hypothese; liefdesverklaring; offerte; poneren; projectvoorstel; stellen; stelling; these; thesis; veronderstelling; verzoek; voorstel; zinsnede
requête bod; motie; propositie; voorstel; voorstel doen aanvraag; bede; bezwaarschrift; claim; eis; interpellatie; petitie; query; rekest; rekwest; smeekbede; smeekgebed; verzoek; verzoekschrift; voorstel; vordering; vraag
surenchère bod; motie; propositie; voorstel; voorstel doen hoger bod; opbod; tegenbod; tegenofferte; tegenrekening

Verwandte Übersetzungen für voorstel doen