Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
 1. pogen:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für pogen (Niederländisch) ins Französisch

pogen:

pogen Verb (poog, poogt, poogde, poogden, gepoogd)

 1. pogen (proberen; trachten)
  essayer; tenter; essayer de; tâcher; chercher à; s'efforcer
  • essayer Verb (essaie, essaies, essayons, essayez, )
  • tenter Verb (tente, tentes, tentons, tentez, )
  • essayer de Verb
  • tâcher Verb (tâche, tâches, tâchons, tâchez, )
  • s'efforcer Verb

Konjugationen für pogen:

o.t.t.
 1. poog
 2. poogt
 3. poogt
 4. pogen
 5. pogen
 6. pogen
o.v.t.
 1. poogde
 2. poogde
 3. poogde
 4. poogden
 5. poogden
 6. poogden
v.t.t.
 1. heb gepoogd
 2. hebt gepoogd
 3. heeft gepoogd
 4. hebben gepoogd
 5. hebben gepoogd
 6. hebben gepoogd
v.v.t.
 1. had gepoogd
 2. had gepoogd
 3. had gepoogd
 4. hadden gepoogd
 5. hadden gepoogd
 6. hadden gepoogd
o.t.t.t.
 1. zal pogen
 2. zult pogen
 3. zal pogen
 4. zullen pogen
 5. zullen pogen
 6. zullen pogen
o.v.t.t.
 1. zou pogen
 2. zou pogen
 3. zou pogen
 4. zouden pogen
 5. zouden pogen
 6. zouden pogen
diversen
 1. poog!
 2. poogt!
 3. gepoogd
 4. pogend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

pogen [znw.] Nomen

 1. pogen (beogen; streven; ambitie; )
  l'intention; l'aspiration; le but; l'ambition; le ce que l'on vise

Übersetzung Matrix für pogen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ambition aansturen op; ambitie; aspiratie; azen; beogen; doel; intentie; pogen; streven; streven naar; trachten ambitie; aspiratie; devotie; eerzucht; genegenheid; grootste streven; hoogste doel; ideaal; ijver; inzet; mikken op; overgave; streven; toegewijdheid; toewijding; trouw; zorgzaamheid
aspiration aansturen op; ambitie; aspiratie; azen; beogen; doel; intentie; pogen; streven; streven naar; trachten aandrang; adem; ademhaling; ademtocht; ambitie; aspiratie; drang; eerzucht; hunkeren; inademing; inhalatie; najagen; nastreven; smachten; speurtocht; streven; verlangen; zoektocht
but aansturen op; ambitie; aspiratie; azen; beogen; doel; intentie; pogen; streven; streven naar; trachten bedoeling; beduidenis; beduiding; betekenis; doel; doel bij voetbalwedstrijd; doeleinde; doelpunt; doelstelling; doelwit; einddoel; goal; intentie; inzet; mikpunt; moedwil; oogmerk; schietschijf; streven; treffer; voornemen
ce que l'on vise aansturen op; ambitie; aspiratie; azen; beogen; doel; intentie; pogen; streven; streven naar; trachten
intention aansturen op; ambitie; aspiratie; azen; beogen; doel; intentie; pogen; streven; streven naar; trachten bedoeling; beduidenis; beduiding; betekenis; denkbeeld; doel; doeleinde; geest; geneigdheid; gerichtheid op; gezichtspunt; idee; inhoud; intentie; interpretatie; inzet; inzicht; lezing; mening; moedwil; neiging; oogmerk; oordeel; opinie; opvatting; opzet; oriëntatie op; plan; standpunt; strekking; streven; tendens; teneur; toeleg; trend; visie; voornemen; zienswijze
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
chercher à pogen; proberen; trachten
essayer pogen; proberen; trachten aanpassen; aanproberen; beproeven; betrachten; keuren; onderzoeken; op proef aantrekken; passen; proberen; testen; uitproberen
essayer de pogen; proberen; trachten
s'efforcer pogen; proberen; trachten gericht werpen; ijveren; inspannen; mikken; moeite geven; streven
tenter pogen; proberen; trachten aanlokken; betrachten; in verzoeking brengen; lokken; meelokken; proberen; verleiden; verlokken; voortlokken; weglokken
tâcher pogen; proberen; trachten
- proberen; trachten

Synonyms for "pogen":


Verwandte Definitionen für "pogen":

 1. er je best voor doen1
  • ik poogde het woord te schrijven1

Wiktionary Übersetzungen für pogen:

pogen
verb
 1. iets met succes trachten te volbrengen, waarvan men niet weet of het gaat lukken
pogen
Cross Translation:
FromToVia
pogen essayer; tenter attempt — to try
pogen entreprendre proffer — undertake
pogen essayer; tâcher; tenter try — to attempt