Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
 1. naar beneden gooien:


Niederländisch

Detailübersetzungen für naar beneden gooien (Niederländisch) ins Französisch

naar beneden gooien:

naar beneden gooien Verb

 1. naar beneden gooien (neergooien; op de grond gooien)
  lancer; jeter; ficher; jeter par terre; flanquer
  • lancer Verb (lance, lances, lançons, lancez, )
  • jeter Verb (jette, jettes, jetons, jetez, )
  • ficher Verb (fiche, fiches, fichons, fichez, )
  • flanquer Verb (flanque, flanques, flanquons, flanquez, )

Übersetzung Matrix für naar beneden gooien:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
lancer omhoog werpen; opwerpen
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ficher naar beneden gooien; neergooien; op de grond gooien arrangeren; ficheren; groeperen; indelen; ordenen; systematiseren; uithalen; uitspoken
flanquer naar beneden gooien; neergooien; op de grond gooien keilen
jeter naar beneden gooien; neergooien; op de grond gooien afdanken; afsmijten; afwerpen; ecarteren; eraf schoppen; gooien; kogelen; losgooien; loswerpen; naar beneden werpen; neerwerpen; omlaag werpen; omlaagwerpen; slingeren; smijten; toewerpen; verboemelen; verbrassen; verkopen; verkwanselen; verkwisten; verspillen; weggooien; wegsmijten
jeter par terre naar beneden gooien; neergooien; op de grond gooien kwakken; neerkwakken; smakken
lancer naar beneden gooien; neergooien; op de grond gooien aanbreken; aankaarten; aanknopen; aansnijden; aanvangen; aanvoeren; afsmijten; afwerpen; arrangeren; beginnen; bouwen; een begin nemen; entameren; gesprek aanknopen; iets op touw zetten; ingooien; inluiden; introduceren; keilen; kennis laten maken; kogelen; lanceren; laten opstijgen; naar beneden werpen; naar voren brengen; neerwerpen; omhooggooien; omhoogwerpen; omlaag werpen; op de markt brengen; opbouwen; openen; opgooien; ophoesten; oplaten; opperen; opwerpen; poneren; regelen; smijten; starten; stellen; suggereren; te berde brengen; ter sprake brengen; uitbrengen; uitgeven; van start gaan; voor de dag komen met; voorstellen

Verwandte Übersetzungen für naar beneden gooien