Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. huwelijkse staat:


Niederländisch

Detailübersetzungen für huwelijkse staat (Niederländisch) ins Französisch

huwelijkse staat:

huwelijkse staat [znw.] Nomen

  1. huwelijkse staat
    la relations conjugales; la situation familiale; le mariage; l'union; la noces; l'union conjugale; la communauté conjugale

Übersetzung Matrix für huwelijkse staat:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
communauté conjugale huwelijkse staat burgerlijke staat; echt; echtverbintenis; huwelijk; huwelijksgemeenschap
mariage huwelijkse staat bruiloft; bruiloftsdag; bruiloftsfeest; burgerlijke staat; echt; echtverbintenis; huwelijk; huwelijksceremonie; huwelijksdag; huwelijksfeest; huwelijksinzegening; huwelijksleven; huwelijksplechtigheid; huwelijksvoltrekking; trouwdag; trouwerij; trouwplechtigheid
noces huwelijkse staat bruiloft; bruiloftsdag; bruiloftsfeest; burgerlijke staat; echt; echtverbintenis; huwelijk; huwelijksceremonie; huwelijksdag; huwelijksfeest; huwelijksinzegening; huwelijksplechtigheid; trouwdag; trouwerij; trouwplechtigheid
relations conjugales huwelijkse staat burgerlijke staat; echt; echtverbintenis; huwelijk
situation familiale huwelijkse staat huwelijksgemeenschap
union huwelijkse staat aaneenvoeging; akkoord; alliantie; amalgamatie; associatie; band; binding; bond; bondgenootschap; broederschap; bruiloftsdag; burgerlijke staat; coalitie; echt; echtverbintenis; eendracht; eendrachtigheid; eensgezindheid; eenwording; federatie; fusie; genootschap; harmonie; huwelijk; huwelijksdag; liga; pact; saamhorigheidsgevoel; samendoen; samenklank; samensmelting; samenvoeging; sociëteit; solidariteit; statenbond; trouwdag; unie; verbinden; verbinding; verbond; verdrag; vereniging; versmelting
union conjugale huwelijkse staat burgerlijke staat; echt; echtverbintenis; huwelijk; huwelijksgemeenschap

Verwandte Übersetzungen für huwelijkse staat