Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
 1. decreteren:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für decreteren (Niederländisch) ins Französisch

decreteren:

decreteren Verb (decreteer, decreteert, decreteerde, decreteerden, gedecreteerd)

 1. decreteren (verordonneren; opdragen; bevelen; )
  dicter; ordonner; prescrire; enjoindre
  • dicter Verb (dicte, dictes, dictons, dictez, )
  • ordonner Verb (ordonne, ordonnes, ordonnons, ordonnez, )
  • prescrire Verb (prescris, prescrit, prescrivons, prescrivez, )
  • enjoindre Verb (enjoins, enjoint, enjoignons, enjoignez, )
 2. decreteren (uitvaardigen; afkondigen)
  statuer; ordonner; décréter
  • statuer Verb (statue, statues, statuons, statuez, )
  • ordonner Verb (ordonne, ordonnes, ordonnons, ordonnez, )
  • décréter Verb (décrète, décrètes, décrétons, décrétez, )
 3. decreteren (afkondigen; ordonneren; verordenen; verordineren)
  ordonner; annoncer; décréter; proclamer; promulguer
  • ordonner Verb (ordonne, ordonnes, ordonnons, ordonnez, )
  • annoncer Verb (annonce, annonces, annonçons, annoncez, )
  • décréter Verb (décrète, décrètes, décrétons, décrétez, )
  • proclamer Verb (proclame, proclames, proclamons, proclamez, )
  • promulguer Verb (promulgue, promulgues, promulguons, promulguez, )
 4. decreteren (afkondigen)
  annoncer; proclamer; décréter; promulguer
  • annoncer Verb (annonce, annonces, annonçons, annoncez, )
  • proclamer Verb (proclame, proclames, proclamons, proclamez, )
  • décréter Verb (décrète, décrètes, décrétons, décrétez, )
  • promulguer Verb (promulgue, promulgues, promulguons, promulguez, )
 5. decreteren (bevelen; gelasten; opdragen; )
  ordonner; décréter; assigner; dévouer; régir; charger; commander; sommer; consacrer à; obliger à; diriger
  • ordonner Verb (ordonne, ordonnes, ordonnons, ordonnez, )
  • décréter Verb (décrète, décrètes, décrétons, décrétez, )
  • assigner Verb (assigne, assignes, assignons, assignez, )
  • dévouer Verb (dévoue, dévoues, dévouons, dévouez, )
  • régir Verb (régis, régit, régissons, régissez, )
  • charger Verb (charge, charges, chargeons, chargez, )
  • commander Verb (commande, commandes, commandons, commandez, )
  • sommer Verb (somme, sommes, sommons, sommez, )
  • obliger à Verb
  • diriger Verb (dirige, diriges, dirigeons, dirigez, )

Konjugationen für decreteren:

o.t.t.
 1. decreteer
 2. decreteert
 3. decreteert
 4. decreteren
 5. decreteren
 6. decreteren
o.v.t.
 1. decreteerde
 2. decreteerde
 3. decreteerde
 4. decreteerden
 5. decreteerden
 6. decreteerden
v.t.t.
 1. heb gedecreteerd
 2. hebt gedecreteerd
 3. heeft gedecreteerd
 4. hebben gedecreteerd
 5. hebben gedecreteerd
 6. hebben gedecreteerd
v.v.t.
 1. had gedecreteerd
 2. had gedecreteerd
 3. had gedecreteerd
 4. hadden gedecreteerd
 5. hadden gedecreteerd
 6. hadden gedecreteerd
o.t.t.t.
 1. zal decreteren
 2. zult decreteren
 3. zal decreteren
 4. zullen decreteren
 5. zullen decreteren
 6. zullen decreteren
o.v.t.t.
 1. zou decreteren
 2. zou decreteren
 3. zou decreteren
 4. zouden decreteren
 5. zouden decreteren
 6. zouden decreteren
en verder
 1. ben gedecreteerd
 2. bent gedecreteerd
 3. is gedecreteerd
 4. zijn gedecreteerd
 5. zijn gedecreteerd
 6. zijn gedecreteerd
diversen
 1. decreteer!
 2. decreteert!
 3. gedecreteerd
 4. decreterend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für decreteren:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
sommer aanschrijven; aanzeggen
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
annoncer afkondigen; decreteren; ordonneren; verordenen; verordineren aandienen; aankondigen; adverteren; afkondigen; aflezen; afroepen; annonceren; bekend maken; bekendmaken; berichten; iets aankondigen; iets melden; in aantocht zijn; informeren; inlichten; meedelen; melden; mening kenbaar maken; namen afroepen; nieuwsberichten omroepen; omroepen; op de hoogte brengen; openbaar maken; openbaren; oplezen; per advertentie aanbieden; per advertentie aankondigen; publiceren; rapporteren; tippen; uitbazuinen; uitbrengen; van iets in kennis stellen; verkondigen; verslag uitbrengen; verwittigen; waarschuwen; zich aandienen; zich voordoen
assigner bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen dagen; dagvaarden; gunnen; iets toekennen; toebedelen; toekennen; toewijzen; voor het gerecht dagen; voor het gerecht ontbieden; voor het gerecht roepen
charger bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen aandikken; aanklagen; aantijgen; beladen; belasten; beschuldigen; betichten; bevrachten; bezwaren; farceren; geweer laden; gewicht toevoegen; incrimineren; inladen; insinueren; laden; op iets laden; opblazen; opdragen; opkloppen; opladen; opladen elektriciteit; opnieuw laden; opschroeven; opvullen; overdreven voorstellen; overdrijven; ten laste leggen; verdacht maken; verdenken; verladen; verzwaren; vullen; zwaarder maken
commander bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen aanvoeren; bestellen; besturen; bevel voeren over; bevelen; commanderen; dicteren; gebieden; gelasten; gezaghebben; heersen; iem. afdwingen; leiden; leiding geven; leidinggeven; macht uitoefenen; managen; ontrukken; onttrekken; orderen; overheersen; regeren; voorschrijven; voorzitten
consacrer à bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen toewijden
dicter bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; verordonneren bevelen; dicteren; gebieden; gelasten; ingeven; voorschrijven
diriger bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen aansturen; aanvoeren; administreren; begeleiden; beheren; besturen; bevel voeren over; commanderen; erdoor loodsen; gezaghebben; heersen; karren; leiden; leiding geven; leidinggeven; macht uitoefenen; managen; meevoeren; overheersen; regeren; rijden; voeren; voorzitten
décréter afkondigen; bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; ordonneren; uitvaardigen; verordenen; verordineren
dévouer bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen
enjoindre bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; verordonneren
obliger à bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen noodzaken tot
ordonner afkondigen; bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; ordonneren; uitvaardigen; verordenen; verordineren; verordonneren aanvoeren; bevel voeren over; bevelen; commanderen; dicteren; een brief dicteren; gebieden; gelasten; leiden; leidinggeven; ordenen; voorschrijven
prescrire bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; verordonneren bevelen; dicteren; gebieden; gelasten; voorschrijven
proclamer afkondigen; decreteren; ordonneren; verordenen; verordineren afkondigen; aflezen; afroepen; bekend maken; bekendmaken; een boodschap uitdragen; namen afroepen; omroepen; openbaar maken; openbaren; oplezen; proclameren; publiceren; uitbazuinen; uitbrengen; uitdragen; verkondigen
promulguer afkondigen; decreteren; ordonneren; verordenen; verordineren afkondigen; aflezen; afroepen; bekend maken; bekendmaken; openbaar maken; oplezen
régir bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen gezaghebben; heersen; macht uitoefenen; overheersen; regeren
sommer bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen aanmanen; aanmanen tot een verplichting; aanschrijven; aanzeggen; kennis geven; konde doen; manen; met aandrang herinneren; ontbieden; oproepen; rappelleren; sommeren
statuer afkondigen; decreteren; uitvaardigen

Wiktionary Übersetzungen für decreteren:

decreteren
verb
 1. bij decreet vaststellen