Niederländisch

Detailübersetzungen für saai (Niederländisch) ins Französisch

saai:


Übersetzung Matrix für saai:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
mortel individu; mens; persoon; sterveling; wezen
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- eentonig; vervelend
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
abrutissant afstompend; eentonig; geestdodend; saai; stom; suf
assommant afgezaagd; eentonig; monotoon; saai; slaapverwekkend; suf; vervelend lastig; moeilijk; niet makkelijk; ongemakkelijk; stomvervelend; zwaar
de manière ennuyeuse afgezaagd; eentonig; monotoon; saai; slaapverwekkend; suf; vervelend
de manière monotone afgezaagd; eentonig; monotoon; saai; slaapverwekkend; suf; vervelend
désagréable afgezaagd; ellendig; langdraadig; langwijlig; lastig; melig; rot; saai; vervelend afstotend; antipathiek; hinderlijk; lastig; lelijk; naar; niet schikkend; onaangenaam; onaantrekkelijk; onaardig; onbehaaglijk; ongelegen; ongenietbaar; onhartelijk; onhebbelijk; onheus; onplezierig; onprettig; onverdraagzaam; onverkwikkelijk; onvriendelijk; onwelwillend; onwennig; slecht geluimd; storend; stuitend; wrang; zuur; zuur smakend
embêtant afstompend; eentonig; geestdodend; saai; stom; suf ergerlijk; irritant; vervelend
ennuyant afgezaagd; eentonig; monotoon; saai; slaapverwekkend; suf; vervelend ergerlijk; irritant; vervelend
ennuyeusement afgezaagd; eentonig; langdradig; monotoon; saai; slaapverwekkend; suf; taai; vervelend; zonder afleiding ergerlijk; irritant; vervelend
ennuyeux afgezaagd; afstompend; eentonig; ellendig; geestdodend; langdraadig; langdradig; langwijlig; lastig; melig; monotoon; rot; saai; slaapverwekkend; stom; suf; taai; vervelend; zonder afleiding ergerlijk; flauw; hinderlijk; irritant; lastig; melig; onaangenaam; saaie; storend; vervelend
fade afstompend; eentonig; geestdodend; saai; stom; suf bleekjes; duf; flauw; laf; muf; oubakken; oud; oudbakken; pips; plat; slap; slapjes; smakeloos; stijlloos; suf; verschaald; wee; ziekelijk; zonder smaak; zonder zout; zouteloos; zoutloos; zwak
fastidieusement langdradig; saai; taai; zonder afleiding
fastidieux langdradig; saai; taai; zonder afleiding arbeidsintensief
insipide afstompend; eentonig; geestdodend; saai; stom; suf afstotelijk voor zintuigen; bleekjes; flauw; flauwtjes; laf; lelijk; muf; onappetijtelijk; onsmakelijk; oubakken; oud; oudbakken; pips; plat; slap; slapjes; smakeloos; stijlloos; verschaald; walgelijk; wee; ziekelijk; zonder smaak; zonder zout; zoutloos; zwak; zwakjes
languissamment langdradig; saai; taai; zonder afleiding
lassant eentonig; langdradig; monotoon; saai; slaapverwekkend; taai; zonder afleiding
monotone afgezaagd; afstompend; eentonig; geestdodend; langdradig; monotoon; saai; slaapverwekkend; stom; suf; taai; vervelend; zonder afleiding
morne afgezaagd; eentonig; monotoon; saai; slaapverwekkend; suf; vervelend akelig; bedrukt; beroerd; doods; droefgeestig; ellendig; gedrukt; grauw; melancholisch; melancholische; mismoedig; misselijk; mistroostig; moedeloos; naar; naargeestig; neerslachtig; onbehaaglijk; ongezellig; onpasselijk; onwel; pessimistisch; somber; teneergeslagen; terneergeslagen; triest; troosteloos; verdrietig; verveloos; vreugdeloos; zwaarmoedig
mortel afstompend; eentonig; geestdodend; saai; stom; suf dodelijk; fataal; sterfelijk
sans esprit afstompend; eentonig; geestdodend; saai; stom; suf dood; eenvoudig; geesteloos; gemakkelijk; levenloos; licht; makkelijk; niet bezield; niet moeilijk; onbezield; simpel
terne afstompend; eentonig; geestdodend; saai; stom; suf beslagen; bleek; boosaardig; daas; dof; dood; eenvoudig; flauw; flets; flodderig; futloos; geesteloos; gemakkelijk; gematteerd; glansloos; grauw; grauwkleurig; grijs; lamlendig; levenloos; licht; lusteloos; makkelijk; mat; mistroostig; morsig; niet bezield; niet helder; niet moeilijk; niet uitbundig; onbezield; ongeanimeerd; overbluft; paf; perplex; ranzig; simpel; slap; slobberig; slodderig; slonzig; slordig; smakeloos; smerig; soezerig; somber; sprakeloos; stom; stomverbaasd; suf; triest; troosteloos; vaal; verschoten; versuft; vies; viezig; voddig; vreugdeloos; vuil; vunzig; zonder smaak; zwijgend

Verwandte Wörter für "saai":


Synonyms for "saai":


Antonyme für "saai":


Verwandte Definitionen für "saai":

  1. zonder afwisseling1
    • er gebeurt weinig in dit verhaal, het is erg saai1

Wiktionary Übersetzungen für saai:

saai
Cross Translation:
FromToVia
saai ennuyeux; ennuyeuse; barbant boring — inciting boredom
saai ennuyeux; barbant dull — boring
saai fade fade — tasteless
saai embétant; ennuyeux; monotone; soporifique humdrum — lacking variety or excitement; dull; boring
saai fastidieux; -euse; laborieux tedious — boring, monotonous
saai monotone; banal; ordinaire; médiocre unprepossessing — unimpressive or unremarkable; dull and ordinary; nondescript.
saai ennuyeux; ennuyeuse langweilig — eintönig, uninteressant