Niederländisch

Detailübersetzungen für mededeling (Niederländisch) ins Französisch

mededeling:

mededeling [de ~ (v)] Nomen

 1. de mededeling (boodschap; bericht; vermelding; )
  le message; la mention; l'annonce; la notice; la communication; l'avis; l'appel; l'envoi; le renvoi; l'information; la publication; la nouvelle
 2. de mededeling (toelichting; statement; verklaring; )
  l'annonce; la communication; le faire-part
 3. de mededeling (kennisgeving; verwittiging; convocatie)
  la communication; l'avis
 4. de mededeling (verwittiging; informatie; kennisgeving; convocatie)
  l'avertissement; le renseignement; la communication; l'avis; l'appel; la mise au courant; le faire-part
 5. de mededeling (proclamatie; bekendmaking; melding; )
  l'annonce; la promulgation; la proclamation; la publication; la notification; la parution publique; le décret; le faire-part

Übersetzung Matrix für mededeling:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
annonce aangifte; aankondiging; afkondiging; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; boodschap; declaratie; gewag; kennisgeving; mededeling; melding; opgave; opheldering; proclamatie; relaas; statement; tijding; toelichting; uitlegging; uitspraak; verklaring; verkondiging; vermelding; verwittiging aankondigen; aankondiging; aanzeggen; advertentie; adverteren; afkondiging; annonce; annonceren; annoncering; bekendmaken; bekendmaking; bericht; commercial; informeren; journaal; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; melden; melding; nieuws; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; reclame; reclameadvertentie; uitgave; uitgifte
appel bekendmaking; bericht; boodschap; convocatie; gewag; informatie; kennisgeving; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging appel; appèl; bellen; beroep juridisch; beroep doen op; convocatie; geroep; geschreeuw; inroeping; lokroep; loktoon; naamafroeping; opbellen; oproep; oproeping; roep; roepstem; wegroepen; wekroep
avertissement convocatie; informatie; kennisgeving; mededeling; verwittiging aanmaning; aansporing tot plicht; gebaar; geste; herinnering; maning; sein; signaal; teken; vermaning; waarschuwing; wenk
avis bekendmaking; bericht; boodschap; convocatie; gewag; informatie; kennisgeving; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aankondiging; aankondigingen; aanmaning; aanschrijving; aansporing tot plicht; aanzegging; advies; bericht; bewering; convocatie; denkbeeld; deurwaardersexploot; gezichtspunt; gezindheid; herinnering; houding; idee; interpretatie; inzicht; journaal; kennisgeving; kennisneming; kijk; lezing; melding; mening; meningsuiting; nieuws; oordeel; opinie; oproeping; opvatting; overtuiging; positie; raad; raadgeving; sein; sommatie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; teken; thema; vaststaande mening; visie; wenk; zienswijze
communication aangifte; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; boodschap; convocatie; declaratie; gewag; informatie; kennisgeving; mededeling; melding; opgave; opheldering; relaas; statement; tijding; toelichting; uitlegging; uitspraak; verklaring; vermelding; verwittiging aankondigen; aankondiging; aansluiting; aanzeggen; bericht; communicatie; connectie; contact; convocatie; informeren; inzage; kennisgeven; kennisgeving; kennisneming; konde doen; melding; openbare publicatie; oproeping; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte; verbinding
décret aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging afkondiging; bekendmaking; beslissing; besluit; besluiten; decreet; maatregel; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; raadsbesluit; regeringsbesluit; schikking; uitgave; uitgifte; uitvaardiging; voorziening
envoi bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging afgifte; aflevering; afzenden; bezorging; geleverde; inzending; leverantie; levering; posten; toezending; uitlevering; versturen; verzenden; verzending; wegsturen; zending
faire-part aangifte; aankondiging; afkondiging; bekendmaking; bevestiging; bewering; convocatie; declaratie; informatie; kennisgeving; mededeling; melding; opheldering; proclamatie; statement; toelichting; uitlegging; verklaring; verkondiging; verwittiging aankondigen; aankondiging; aanzeggen; bericht; convocatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; kennisneming; konde doen; melding; oproeping; rouwkaart
information bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging berichtgeving; gerechtelijk onderzoek; informatie; informeren; mededelingen; navraag; voorlichting
mention bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aankondigen; aankondiging; aantekening; bekendmaken; bericht; melden; melding; notitie
message bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aankondiging; bericht; berichtitem; document; e-mailbericht; melding
mise au courant convocatie; informatie; kennisgeving; mededeling; verwittiging
notice bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging bijsluiter; gebruiksaanwijzing
notification aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging aankondigen; aanschrijving; aanzegging; bekendmaken; convocatie; deurwaardersexploot; kennisgeving; melden; melding; nominatie; oproeping; sommatie; voordracht
nouvelle bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aankondiging; bericht; journaal; mare; melding; nieuws; nieuwsbericht; novelle; officieus bericht; tijding
parution publique aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging openbaarmaking; openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte
proclamation aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging afkondiging; bekendmaking; bepalen; beschikken; decreet; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte; uitvaardiging; verordenen; voorschrijven
promulgation aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging afkondiging; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte
publication aankondiging; afkondiging; bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; kennisgeving; mededeling; melding; opgave; proclamatie; relaas; tijding; uitspraak; verkondiging; vermelding; verwittiging aankondiging; afkondiging; artikel; bekendmaking; bericht; brokje; eindje; fragmentje; klein stukje; openbaarmaking; openbare publicatie; partje; proclamatie; publicatie; publiceren; publikatie; snippertje; stuk; stukje; uitgave; uitgeven; uitgifte; uitlegging; uitspreiding; verbreiding
renseignement convocatie; informatie; kennisgeving; mededeling; verwittiging informatie; inlichting
renvoi bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging afdanken; afdanking; afschaffen; boer; boertje; burp; congé; ontslaan; oprisping; referentie; uit de dienst ontslaan; verwijzing
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
annonce aankondiging; advertentie
avertissement waarschuwing

Verwandte Wörter für "mededeling":


Wiktionary Übersetzungen für mededeling:

mededeling
noun
 1. informatie die bekend wordt gemaakt
mededeling
noun
 1. Action de communiquer ou résultat de cette action.