Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. manipulatie:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für manipulatie (Niederländisch) ins Französisch

manipulatie:

manipulatie [de ~ (v)] Nomen

  1. de manipulatie
    la manipulation; le traitement; l'opération
  2. de manipulatie
    la manipulation

Übersetzung Matrix für manipulatie:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
manipulation manipulatie
opération manipulatie bewerking; deal; medische ingreep; operatie; prestatie; transactie; verrichting; zaak
traitement manipulatie arbeidsloon; batch; behandeling; bejegening; beloning; bewaking; bezoldiging; controle; gage; hoede; honorarium; inkomen; inkomsten; loon; ontvangsten; overhead; salaris; soldij; surveillance; therapie; traktement; treatment; verdienste; verdiensten; vergoeding; verwerking; wedde

Verwandte Wörter für "manipulatie":


Wiktionary Übersetzungen für manipulatie:

manipulatie
noun
  1. bedrieglijke methode om iets gedaan te krijgen