Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. geen afstand doen van:


Niederländisch

Detailübersetzungen für geen afstand doen van (Niederländisch) ins Französisch

geen afstand doen van:

geen afstand doen van Verb

  1. geen afstand doen van (houden; achterhouden; inhouden)
    retenir; garder
    • retenir Verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
    • garder Verb (garde, gardes, gardons, gardez, )

Übersetzung Matrix für geen afstand doen van:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
garder achterhouden; geen afstand doen van; houden; inhouden behoeden; behouden; beschermen; beveiligen; bewaken; bewaren; conserveren; deponeren; gevangen zetten; handhaven; hoeden; in bescherming nemen; in de cel zetten; interneren; isoleren; leggen; neerleggen; niet laten gaan; openhouden; opsluiten; opzij leggen; patrouilleren; plaatsen; reserveren; stand houden; surveilleren; toezicht houden; toezien; van alarm voorzien; vasthouden; vastzetten; voorbehouden; vrijhouden; wegleggen; wegzetten
retenir achterhouden; geen afstand doen van; houden; inhouden achterhouden; afhouden; aftrekken; bedaren; bedwingen; beet hebben; beheersen; beletten; bemantelen; beteugelen; blijven staan; charteren; dwarsbomen; dwarsliggen; ervanaf houden; gevangen zetten; handhaven; huren; in bedwang houden; in de cel zetten; in mindering brengen; inhouden; interneren; intomen; isoleren; matigen; naar zich toe trekken; niet laten gaan; onderdrukken; onthouden; opnemen; opslaan; opsluiten; reserveren; stand houden; stilhouden; stilstaan; stoppen; tegenwerken; terughouden; vasthebben; vasthouden; vastzetten; verbergen; verduisteren; verheimelijken; verhullen; verrekenen; versluieren; verstoppen; voorbehouden; weerhouden; wegstoppen

Verwandte Übersetzungen für geen afstand doen van