Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
 1. dringend:
 2. dringen:
 3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für dringend (Niederländisch) ins Französisch

dringend:

dringend Adjektiv

 1. dringend (urgent; met spoed; spoedeisend; klemmend)
  urgent; avec urgence; pressant; imminent; serré; pressé; d'urgence

Übersetzung Matrix für dringend:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
avec urgence dringend; klemmend; met spoed; spoedeisend; urgent
d'urgence dringend; klemmend; met spoed; spoedeisend; urgent broodnodig; hoognodig; onafwendbaar; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk
imminent dringend; klemmend; met spoed; spoedeisend; urgent
pressant dringend; klemmend; met spoed; spoedeisend; urgent broodnodig; eng; hoognodig; lastig; met een groot gewicht; moeilijk; nauw; niet makkelijk; ongemakkelijk; smal; smalletjes; van geringe breedte; zwaar
pressé dringend; klemmend; met spoed; spoedeisend; urgent gauw; gehaast; gejaagd; gestressed; haastend; haastig; ijlings; inderhaast; jachtig; uitgedrukt; uitgeknepen
serré dringend; klemmend; met spoed; spoedeisend; urgent beklemd; bekneld; bekrompen; benepen; chagrijnig; eng; geklemd; kleingeestig; kleinzielig; klemgereden; klemgezet; knorrig; korzelig; krap; met weinig ruimte; nauw; nauwsluitend; nors; nurks; onbuigzaam; onverzettelijk; smal; smalletjes; stijfkoppig; strak; stug; taai; van geringe breedte
urgent dringend; klemmend; met spoed; spoedeisend; urgent acuut

Verwandte Wörter für "dringend":

 • dringendheid, dringender, dringendere, dringendst, dringendste

Wiktionary Übersetzungen für dringend:

dringend
adjective
 1. geen uitstel duldend
dringend
adjective
 1. Qui est pressant, qui ne souffrir d'aucun retard.

Cross Translation:
FromToVia
dringend urgent urgent — requiring immediate attention

dringend form of dringen:

dringen Verb (dring, dringt, drong, drongen, gedrongen)

 1. dringen (duwen)
  pousser; bousculer
  • pousser Verb (pousse, pousses, poussons, poussez, )
  • bousculer Verb (bouscule, bouscules, bousculons, bousculez, )

Konjugationen für dringen:

o.t.t.
 1. dring
 2. dringt
 3. dringt
 4. dringen
 5. dringen
 6. dringen
o.v.t.
 1. drong
 2. drong
 3. drong
 4. drongen
 5. drongen
 6. drongen
v.t.t.
 1. heb gedrongen
 2. hebt gedrongen
 3. heeft gedrongen
 4. hebben gedrongen
 5. hebben gedrongen
 6. hebben gedrongen
v.v.t.
 1. had gedrongen
 2. had gedrongen
 3. had gedrongen
 4. hadden gedrongen
 5. hadden gedrongen
 6. hadden gedrongen
o.t.t.t.
 1. zal dringen
 2. zult dringen
 3. zal dringen
 4. zullen dringen
 5. zullen dringen
 6. zullen dringen
o.v.t.t.
 1. zou dringen
 2. zou dringen
 3. zou dringen
 4. zouden dringen
 5. zouden dringen
 6. zouden dringen
en verder
 1. ben gedrongen
 2. bent gedrongen
 3. is gedrongen
 4. zijn gedrongen
 5. zijn gedrongen
 6. zijn gedrongen
diversen
 1. dring!
 2. dringt!
 3. gedrongen
 4. dringend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für dringen:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bousculer dringen; duwen afduwen; omduwen; omstoten; omverlopen; omverslaan; omverstoten; omwoelen; wegdringen; wegdrukken; wegduwen; wegschuiven
pousser dringen; duwen aandrijven; aandringen; aanduwen; aanhouden; aansporen; aanstoten; aanzwiepen; afschrikken; agiteren; bang maken; duwen; gedijen; gisten; groeien; groot worden; in beroering brengen; kiemen; omhoog schieten; omroeren; ontkiemen; ontspringen; ontspruiten; ontstaan uit; op iets aandringen; opdrijven; opdringen; opduwen; openstoten; opgroeien; opkrikken; oppoken; opschieten; opschroeven; opschuiven; opstoken; opwekken; plaats maken; prikkelen; roeren; schuiven; stimuleren; tieren; uit de grond schieten; uit de kiem te voorschijn komen; uitbotten; uitkomen; uitlopen; veel doen stijgen; verderhelpen; verplaatsen; verschrikken; verzetten; voortdrijven; voortduwen; voortjagen; voortkomen uit; voortschuiven; vooruitbrengen; vooruitduwen; vooruithelpen; wassen; wegjagen

Verwandte Definitionen für "dringen":

 1. mensen opzij duwen om zelf vooraan te komen1
  • de mensen stonden voor het paleis te dringen1

Wiktionary Übersetzungen für dringen:


Verwandte Übersetzungen für dringend