Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für consciëntieus (Niederländisch) ins Französisch

consciëntieus:


Übersetzung Matrix für consciëntieus:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
avec soin consciëntieus; gewetensvol; met zorg; scrupuleus angstvallig; keurig; met zorg; nauwlettend; netjes; proper; vol zorg; voorzichtig; zorgvuldig; zorgzaam
consciencieusement consciëntieus; gewetensvol; met zorg; scrupuleus accuraat; angstvallig; bindend; conscientieus; dwingend; exact; fundamenteel; gedetailleerd; grondig; juist; met zorg; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; plichtsgetrouw; precies; ragfijn; secuur; stipt; streng; strikt; stringent; vol zorg; voorzichtig; wezenlijk; zorgvuldig; zorgzaam
consciencieux consciëntieus; gewetensvol; met zorg; scrupuleus accuraat; angstvallig; bindend; dwingend; exact; fundamenteel; gedetailleerd; grondig; juist; met zorg; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; plichtsgetrouw; precies; ragfijn; secuur; stipt; streng; strikt; stringent; vol zorg; voorzichtig; wezenlijk; zorgvuldig; zorgzaam
méticuleusement consciëntieus; gewetensvol; met zorg; scrupuleus accuraat; angstvallig; bindend; dwingend; exact; gedetailleerd; gelikt; haarfijn; juist; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; onvermurwbaar; picobello; piekfijn; precies; ragfijn; secuur; streng; strikt; stringent; tiptop; zorgvuldig
méticuleux consciëntieus; gewetensvol; met zorg; scrupuleus accuraat; angstvallig; bindend; dwingend; exact; gedetailleerd; gelikt; haarfijn; juist; miniem; minitueus; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; onvermurwbaar; picobello; piekfijn; precies; ragfijn; secuur; streng; strikt; stringent; tiptop; zorgvuldig
scrupuleusement consciëntieus; gewetensvol; met zorg; scrupuleus accuraat; angstvallig; conscientieus; klemmend; met klem; met nadruk; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; uitdrukkelijk; voorzichtig; zorgvuldig
scrupuleux consciëntieus; gewetensvol; met zorg; scrupuleus accuraat; angstvallig; conscientieus; integer; klemmend; met klem; met nadruk; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; onbesproken; onkreukbaar; precies; rechtschapen; secuur; stipt; uitdrukkelijk; voorzichtig; zorgvuldig
soigneux consciëntieus; gewetensvol; met zorg; scrupuleus accuraat; angstvallig; bindend; conscientieus; dwingend; exact; gedetailleerd; grondig; juist; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; streng; strikt; stringent; vol zorg; voorzichtig; zorgvuldig; zorgzaam
soigné consciëntieus; gewetensvol; met zorg; scrupuleus accuraat; angstvallig; beleefd; beschaafd; chic; elegant; esthetisch; geciviliseerd; gecultiveerd; gemanierd; grondig; keurig; modieuze verfijning; nauwlettend; net; netjes; onderhouden; ontwikkeld; precies; proper; secuur; smaakvol; stijlvol; stipt; verfijnd; verzorgd; voorkomend; voorzichtig; wellevend; welopgevoed; zorgvuldig