Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
 1. bruikbaarheid:
 2. bruikbaar:
 3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für bruikbaarheid (Niederländisch) ins Französisch

bruikbaarheid:

bruikbaarheid [de ~ (v)] Nomen

 1. de bruikbaarheid (relevantie)
  l'utilité
 2. de bruikbaarheid (inpasbaarheid)
  l'avantage; l'utilité; le profit

Übersetzung Matrix für bruikbaarheid:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
avantage bruikbaarheid; inpasbaarheid baat; doel; gewin; nut; nuttigheid; oogst; opbrengst; overhand; pluspunt; product; profijt; rendement; uitkomst; vergoeding; voordeeltje; voortbrengsel; waarde; winst; zin
profit bruikbaarheid; inpasbaarheid baat; benutting; gewin; nut; nuttigheid; oogst; opbrengst; product; profijt; rendement; uitkomst; voortbrengsel; waarde; winst
utilité bruikbaarheid; inpasbaarheid; relevantie doel; nut; nuttigheid; raadzaamheid; utiliteit; waarde; wenselijkheid; zin

Verwandte Wörter für "bruikbaarheid":


Wiktionary Übersetzungen für bruikbaarheid:

bruikbaarheid
Cross Translation:
FromToVia
bruikbaarheid ergonomie usability — easiness of use in computing
bruikbaarheid utilité usefulness — quality of being useful
bruikbaarheid utilité utility — state or condition of being useful

bruikbaarheid form of bruikbaar:

bruikbaar Adjektiv

 1. bruikbaar (praktisch; nuttig; voordelig)
  utilisable; pratique
 2. bruikbaar (nuttig; inzetbaar; handig; werkbaar)
  utilisable; utile

Übersetzung Matrix für bruikbaar:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
pratique artsenpraktijk; beoefening; ervaring; praktijk; routine; uitoefening
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
pratique bruikbaar; nuttig; praktisch; voordelig aangewend; eenvoudig; gemakkelijk; in de praktijk; licht; makkelijk; niet moeilijk; nuttig; practisch; praktisch; simpel; toegepast
utile bruikbaar; handig; inzetbaar; nuttig; werkbaar aangewend; bruikbare; gemakkelijk; handig; nuttig; practisch; toegepast; zinrijk; zinvol
utilisable bruikbaar; handig; inzetbaar; nuttig; praktisch; voordelig; werkbaar bruikbare

Verwandte Wörter für "bruikbaar":


Wiktionary Übersetzungen für bruikbaar:

bruikbaar
Cross Translation:
FromToVia
bruikbaar utilisable usable — capable of being used
bruikbaar utile useful — having a practical or beneficial use