Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
 1. beogen:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für beogen (Niederländisch) ins Französisch

beogen:

beogen Verb (beoog, beoogt, beoogde, beoogden, beoogd)

 1. beogen (ten doel hebben; bedoelen)
  viser; aspirer; se proposer; avoir en vue; ambitionner; poursuivre
  • viser Verb (vise, vises, visons, visez, )
  • aspirer Verb (aspire, aspires, aspirons, aspirez, )
  • ambitionner Verb (ambitionne, ambitionnes, ambitionnons, ambitionnez, )
  • poursuivre Verb (poursuis, poursuit, poursuivons, poursuivez, )

Konjugationen für beogen:

o.t.t.
 1. beoog
 2. beoogt
 3. beoogt
 4. beogen
 5. beogen
 6. beogen
o.v.t.
 1. beoogde
 2. beoogde
 3. beoogde
 4. beoogden
 5. beoogden
 6. beoogden
v.t.t.
 1. heb beoogd
 2. hebt beoogd
 3. heeft beoogd
 4. hebben beoogd
 5. hebben beoogd
 6. hebben beoogd
v.v.t.
 1. had beoogd
 2. had beoogd
 3. had beoogd
 4. hadden beoogd
 5. hadden beoogd
 6. hadden beoogd
o.t.t.t.
 1. zal beogen
 2. zult beogen
 3. zal beogen
 4. zullen beogen
 5. zullen beogen
 6. zullen beogen
o.v.t.t.
 1. zou beogen
 2. zou beogen
 3. zou beogen
 4. zouden beogen
 5. zouden beogen
 6. zouden beogen
diversen
 1. beoog!
 2. beoogt!
 3. beoogd
 4. beogend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

beogen [znw.] Nomen

 1. beogen (streven; pogen; ambitie; )
  l'intention; l'aspiration; le but; l'ambition; le ce que l'on vise

Übersetzung Matrix für beogen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ambition aansturen op; ambitie; aspiratie; azen; beogen; doel; intentie; pogen; streven; streven naar; trachten ambitie; aspiratie; devotie; eerzucht; genegenheid; grootste streven; hoogste doel; ideaal; ijver; inzet; mikken op; overgave; streven; toegewijdheid; toewijding; trouw; zorgzaamheid
aspiration aansturen op; ambitie; aspiratie; azen; beogen; doel; intentie; pogen; streven; streven naar; trachten aandrang; adem; ademhaling; ademtocht; ambitie; aspiratie; drang; eerzucht; hunkeren; inademing; inhalatie; najagen; nastreven; smachten; speurtocht; streven; verlangen; zoektocht
but aansturen op; ambitie; aspiratie; azen; beogen; doel; intentie; pogen; streven; streven naar; trachten bedoeling; beduidenis; beduiding; betekenis; doel; doel bij voetbalwedstrijd; doeleinde; doelpunt; doelstelling; doelwit; einddoel; goal; intentie; inzet; mikpunt; moedwil; oogmerk; schietschijf; streven; treffer; voornemen
ce que l'on vise aansturen op; ambitie; aspiratie; azen; beogen; doel; intentie; pogen; streven; streven naar; trachten
intention aansturen op; ambitie; aspiratie; azen; beogen; doel; intentie; pogen; streven; streven naar; trachten bedoeling; beduidenis; beduiding; betekenis; denkbeeld; doel; doeleinde; geest; geneigdheid; gerichtheid op; gezichtspunt; idee; inhoud; intentie; interpretatie; inzet; inzicht; lezing; mening; moedwil; neiging; oogmerk; oordeel; opinie; opvatting; opzet; oriëntatie op; plan; standpunt; strekking; streven; tendens; teneur; toeleg; trend; visie; voornemen; zienswijze
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ambitionner bedoelen; beogen; ten doel hebben ambiëren; gericht werpen; ijveren; mikken; mikken op; streven; streven naar
aspirer bedoelen; beogen; ten doel hebben absorberen; afzuigen; een snuif nemen; hopen; iets ophalen; insnuiven; opnemen; opslorpen; opslurpen; opsnuiven; opzuigen; snuiven; spinzen; van hoop vervuld zijn; verlangen; wegzuigen
avoir en vue bedoelen; beogen; ten doel hebben aansturen op; bedoelen; doel beogen; ergens iets mee willen zeggen; van plan zijn; viseren; voorhebben
poursuivre bedoelen; beogen; ten doel hebben achternagaan; achternalopen; avanceren; azen; berechten; continueren; daarnaast doen; doorgaan; doorlopen; doorrijden; doorwerken; een stapje verder gaan; komen na; nalopen; navolgen; prolongeren; prooizoeken; verder doen; verder lopen; verdergaan; vervolgen; volgen; voortgaan; voortzetten
se proposer bedoelen; beogen; ten doel hebben
viser bedoelen; beogen; ten doel hebben aansturen; aansturen op; diepte loden; doel beogen; doelen; gericht werpen; ijveren; in een bep. richting plaatsen; mikken; mikken op; richten; streven; streven naar; viseren

Wiktionary Übersetzungen für beogen:

beogen
verb
 1. Traductions à trier suivant le sens

Verwandte Übersetzungen für beogen