Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für uitkomst (Niederländisch) ins Spanisch

uitkomst:

uitkomst [de ~ (v)] Nomen

 1. de uitkomst (opbrengst; rendement; product; voortbrengsel; oogst)
  el beneficio; el rendimiento; la cosecha
 2. de uitkomst (oplossing; antwoord)
  la respuesta; la solución; la resolución; el resultado; el escape
 3. de uitkomst (resultaat; afloop)
  el fruto

Übersetzung Matrix für uitkomst:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
beneficio oogst; opbrengst; product; rendement; uitkomst; voortbrengsel aangekochte; aankoop; aanschaf; aanwinst; acquisitie; baat; benefiet; boodschap; gewin; hoogte van produktie; koop; nut; productiviteit; profijt; waarde; winst
cosecha oogst; opbrengst; product; rendement; uitkomst; voortbrengsel afscheiding; beschot; druivenoogst; hek; hekwerk; krop; oogst; opbrengst van een gewas; opbrengst van gewas; opeengepakte bladeren; pluk; schot; tussenmuur; tussenmuurtje; tussenschot; wijnoogst
escape antwoord; oplossing; uitkomst lek; lekkage; lekken; ontsnappingsmogelijkheid; uitgang; uitlaat; uitlaatpijp; uitloop; uitweg; ventielklep; vlampijp
fruto afloop; resultaat; uitkomst fabrikaat; fruit; maaksel; product
rendimiento oogst; opbrengst; product; rendement; uitkomst; voortbrengsel aangekochte; aankoop; aanschaf; aanwinst; acquisitie; arbeidsprestatie; baat; boodschap; doorvoer; gewin; hoogte van produktie; koop; nut; nuttig effect; nuttigheid; prestatie; productiviteit; profijt; rendement; utiliteit; waarde; werkprestatie; winst
resolución antwoord; oplossing; uitkomst afkondiging; articulatie; beslechting; beslistheid; decreet; maatregel; pertinentie; resolutie; resolver; schikking; stelligheid; uitspraak; uitvaardiging; vastberadenheid; voorziening
respuesta antwoord; oplossing; uitkomst antwoord; beantwoording; bescheid; reactie; repliek; retort; tegenzet; weerwoord
resultado antwoord; oplossing; uitkomst bevinding; conclusie; consequentie; effect; eindsom; gevolg; gevolgtrekking; puntentelling; resultaat; resultante; score; slotsom; uitvloeisel; voortvloeisel
solución antwoord; oplossing; uitkomst bijstand; hulp; in vloeistof opgeloste stof; maatschappelijke hulpverlening; mengeling; menging; mêleren; ondersteuning; oplossing; steun; vermenging
- opbrengst; resultaat
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
solución oplossing

Synonyms for "uitkomst":


Verwandte Definitionen für "uitkomst":

 1. wat het oplevert1
  • wat is de uitkomst van dit overleg?1
 2. getal als resultaat van een som1
  • wat is de uitkomst van deze som?1

Wiktionary Übersetzungen für uitkomst:

uitkomst
noun
 1. de afloop van een bepaald proces
 2. middel
 3. resultaat van een bewerking

Cross Translation:
FromToVia
uitkomst resultado; consecuencia outcome — result
uitkomst resultado result — that which results
uitkomst resultado; consecuencia; efecto aboutissement — Action d’aboutir.
uitkomst resultado; consecuencia; efecto résultat — Ce qui résulter, ce qui s’ensuivre d’une délibération, d’un principe, d’une opération, d’un événement, etc.