Übersicht
Niederländisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. spookverschijning:


Niederländisch

Detailübersetzungen für spookverschijning (Niederländisch) ins Spanisch

spookverschijning:

spookverschijning [de ~ (v)] Nomen

  1. de spookverschijning (geestverschijning; geest; verschijning; schim; spook)
    el fantasma; el duende; la visión; la aparición; la comparecencia; el espectro; el espantajo
  2. de spookverschijning (spookgestalte)
    el fantasma

Übersetzung Matrix für spookverschijning:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aparición geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning aantal gekomen personen; aanzien; afkondiging; bekendmaking; exterieur; figuur; gedaante; gestalte; openbaarmaking; openbare publicatie; opkomst; postuur; proclamatie; publicatie; publikatie; schim; uitgave; uitgifte; verschijnen; verschijning; verschijningsvorm; visioen; vorm
comparecencia geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning afkondiging; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie
duende geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning
espantajo geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning
espectro geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning droombeeld; gamma; hersenschim; illusie; scala; schrikbeeld; spectrum; spookbeeld; waaier
fantasma geest; geestverschijning; schim; spook; spookgestalte; spookverschijning; verschijning droombeeld; fantoom; gedaante; hallucinatie; hersenschim; illusie; rondwarende schaduwen; schaduwen; schijnbeeld; schim; schimmen; schrikbeeld; spook; spookbeeld; zinsbegoocheling
visión geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning benadering; benaderingswijze; beschouwing; denkbeeld; droomgezicht; fata morgana; gedaante; gezichtsbedrog; gezichtsbeeld; gezichtspunt; gezichtsvermogen; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; lezing; luchtspiegeling; mening; oordeel; openbare publicatie; opinie; optiek; opvatting; publicatie; publikatie; schim; standpunt; uitgave; uitgifte; visie; zienswijze

Verwandte Wörter für "spookverschijning":

  • spookverschijningen