Niederländisch

Detailübersetzungen für verdachte (Niederländisch) ins Spanisch

verdachte:

verdachte [de ~] Nomen

 1. de verdachte (beklaagde; beschuldigde; gedaagde; aangeklaagde)
  el procesado; el acusado

Übersetzung Matrix für verdachte:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
acusado aangeklaagde; beklaagde; beschuldigde; gedaagde; verdachte
procesado aangeklaagde; beklaagde; beschuldigde; gedaagde; verdachte
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
acusado aanvechtbaar; beklaagd; bestrijdbaar; betwistbaar; dubieus; kwestieus; twijfelachtig

Verwandte Wörter für "verdachte":


Verwandte Definitionen für "verdachte":

 1. wie iets strafbaars gedaan zou hebben1
  • de verdachte verscheen voor de rechter1

Wiktionary Übersetzungen für verdachte:

verdachte
noun
 1. iemand die verdacht wordt

verdacht:


Übersetzung Matrix für verdacht:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
embustero bedrieger; dromer; fantast; flessentrekker; jokkebrok; leugenaar; leugenbeest; misleider; oplichter; utopist
falso verkeerde
inconveniente agonie; bezwaar; grief; het klagen; keerzijde; klacht; kwelling; nadeel; nood; ongemak; ongerief; schade; schaduwzijde; torment; verlies; verschrikking
malicioso gladjanus; gluiperd
mentiroso aartsbedrieger; aartsleugenaar; doortrapte leugenaar; draaier; draaihals; draaikont; dromer; fantast; jokkebrok; leugenaar; leugenbeest; misleider; utopist; veinzer
siniestro catastrofe; ramp; schadegeval
vago arbeidsschuw; flierefluiter; klooier; lanterfant; lanterfanter; lapzwans; leegloper; luiaard; luilak; luiwammes; slampamper
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cuestionable bedenkelijk; betwist; dubieus; kwestieus; omstreden; twijfelachtig; verdacht aanvechtbaar; bestrijdbaar; betwistbaar; discutabel; dubieus; kwestieus; niet duidelijk; niet helder; onduidelijk; onhelder; onklaar; troebel; twijfelachtig; vaag; variërend; wisselend; wisselvallig
desconfiado argwaan opwekkend; verdacht achterdochtig; argwanend; kwaaddenkend; wantrouwend; wantrouwig
discutible bedenkelijk; betwist; dubieus; kwestieus; omstreden; twijfelachtig; verdacht aanvechtbaar; bestrijdbaar; betwistbaar; dubieus; kwestieus; twijfelachtig
dudoso bedenkelijk; betwist; dubieus; duister; kwestieus; louche; omstreden; onbetrouwbaar; onguur; twijfelachtig; verdacht aanvechtbaar; bestrijdbaar; betwistbaar; discutabel; dubieus; kwestieus; niet duidelijk; niet helder; onduidelijk; onhelder; onklaar; troebel; twijfelachtig; vaag
embustero duister; louche; onbetrouwbaar; onguur; verdacht
escabroso argwaan opwekkend; verdacht hobbelig; obsceen; oneffen; ongelijkmatig; scabreus; schuin; vies; vunzig; zedeloos
falsamente argwaan opwekkend; verdacht achterbaks; bedriegelijk; doortrapt; gefingeerd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; kwaadwillig; leep; listig; met slechte intentie; nagemaakt; onecht; onwaar; slecht; slinks; sluw; snood; stiekem; ten onrechte; tweetongig; uitgekookt; vals; valselijk
falso argwaan opwekkend; duister; louche; onbetrouwbaar; onguur; verdacht achterbaks; arglistig; bedriegelijk; bits; boefachtig; boosaardig; doortrapt; duivelachtig; duivels; ernaast; fout; foutief; gedwongen; gefingeerd; geforceerd; gehaaid; gemaakt; gemaakte gevoelens; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; huichelachtig; in het geniep; kattig; kwaadaardig; kwaadwillig; leep; leugenachtig; link; listig; met slechte intentie; min; mis; nagemaakt; nep; niet echt; onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; onecht; ongebruikt; ongeopend; onjuist; onnatuurlijk; onoprecht; onwaar; onwaarachtig; pinnig; schurkachtig; slecht; slinks; sluw; snood; spinnig; stiekem; ten onrechte; tweetongig; uitgekookt; vals; verkeerd; vervalst
grave argwaan opwekkend; verdacht benard; benauwd; corpulent; dik; erg; ernstig; gemeen; gezet; hachelijk; heel erg; ingetogen; kritiek; kwalijk; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; lijvig; onedel; ontzettend; penibel; schromelijk; serieus; stemmig; van bedenkelijke aard; verschrikkelijk; vol ernst; vreselijk; week; werkelijk menend; zorgelijk; zorgwekkend; zwaarlijvig; zwak
inconveniente argwaan opwekkend; verdacht nadelig; oneerbaar; ongunstig; ontaard; onvoordelig; onzedelijk; onzedig
inculpado duister; louche; onbetrouwbaar; onguur; verdacht aanvechtbaar; bestrijdbaar; betwistbaar; dubieus; kwestieus; twijfelachtig
inquietante argwaan opwekkend; verdacht angstwekkend; benard; benauwd; ernstig; hachelijk; kritiek; onrustbarend; ontstellend; penibel; verontrustend; zorgelijk; zorgwekkend
lóbrego duister; louche; onbetrouwbaar; onguur; verdacht akelig; beroerd; ellendig; eng; griezelig; naar; onduidelijk; sinister; wollig
lúgubre donker; dubieus; duister; glibberig; obscuur; onguur; verdacht aan een ziekte lijdend; afschuwelijk; afstotend voor zintuigen; akelig; angstaanjagend; beangstigend; eng; griezelig; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; lelijk; luguber; macaber; sinister; spookachtig; weerzinwekkend; ziek
malicioso donker; dubieus; duister; glibberig; obscuur; onguur; verdacht boosaardig; gemeen; giftig; hatelijk; kwaadaardig; malicieus; min; satanisch; slecht; stekelig; vals; venijnig; verraderlijk; vijandig
mentiroso duister; louche; onbetrouwbaar; onguur; verdacht bedrieglijk; illusoir; leugenachtig; misleidend
misterioso duister; louche; onbetrouwbaar; onguur; verdacht geheimzinnig; mysterieus; niet duidelijk; niet helder; onduidelijk; onhelder; onklaar; raadselachtig; troebel; vaag; wollig
no digno de confianza duister; louche; onbetrouwbaar; onguur; verdacht leugenachtig
no fidedigno duister; louche; onbetrouwbaar; onguur; verdacht leugenachtig
obscuro duister; louche; onbetrouwbaar; onguur; verdacht onduidelijk; wollig
oscuro donker; dubieus; duister; glibberig; louche; obscuur; onbetrouwbaar; onguur; verdacht beangstigend; donker; duister; eng; grauwkleurig; grijs; melancholische; naargeestig; onduidelijk; onverlicht; somber; triest; troosteloos; wollig; zwaarmoedig
poco fiable duister; louche; onbetrouwbaar; onguur; verdacht leugenachtig; onduidelijk; wollig
receloso argwaan opwekkend; verdacht
siniestro donker; dubieus; duister; glibberig; louche; obscuur; onbetrouwbaar; onguur; verdacht akelig; angstaanjagend; beangstigend; dreigend; duister; eng; griezelig; huiveringwekkend; luguber; onappetijtelijk; onduidelijk; onheilspellend; onsmakelijk; sinister; walgelijk; wollig
sombrío donker; dubieus; duister; glibberig; louche; obscuur; onbetrouwbaar; onguur; verdacht aan een ziekte lijdend; akelig; bedrukt; beroerd; dreigend; duister; ellendig; eng; gedrukt; grauw; grauwkleurig; griezelig; grijs; helaas; huiveringwekkend; jammer; jammer genoeg; luguber; melancholische; mismoedig; mistroostig; moedeloos; naar; naargeestig; neerslachtig; onduidelijk; onheilspellend; pessimistisch; sinister; sneu; somber; spijtig; teneergeslagen; terneergeslagen; triest; troosteloos; verdrietig; vreugdeloos; wollig; ziek; zwartgallig
sospechosamente duister; louche; onbetrouwbaar; onguur; verdacht dreigend; duister; huiveringwekkend; luguber; onduidelijk; onheilspellend; sinister; wollig
sospechoso bedenkelijk; betwist; donker; dubieus; duister; glibberig; kwestieus; louche; obscuur; omstreden; onbetrouwbaar; onguur; twijfelachtig; verdacht akelig; dreigend; duister; eng; griezelig; huiveringwekkend; leugenachtig; luguber; malafide; onappetijtelijk; onduidelijk; onheilspellend; onsmakelijk; sinister; variërend; walgelijk; wisselend; wisselvallig; wollig
suspicaz argwaan opwekkend; verdacht achterdochtig; argwanend; kwaaddenkend; wantrouwend; wantrouwig
tenebroso duister; louche; onbetrouwbaar; onguur; verdacht beangstigend; dreigend; duister; eng; huiveringwekkend; luguber; naargeestig; niet duidelijk; niet helder; onduidelijk; onheilspellend; onhelder; onklaar; sinister; somber; triest; troebel; troosteloos; vaag; wollig; zwaarmoedig
tétrico duister; louche; onbetrouwbaar; onguur; verdacht akelig; bedrukt; beroerd; dreigend; duister; ellendig; gedrukt; helaas; huiveringwekkend; jammer; jammer genoeg; luguber; mismoedig; mistroostig; moedeloos; naar; neerslachtig; onduidelijk; onheilspellend; sinister; sneu; spijtig; teneergeslagen; terneergeslagen; verdrietig; wollig
vago duister; louche; onbetrouwbaar; onguur; verdacht beneveld; bleek; dreigend; duister; eng; flauw; flets; heiig; huiveringwekkend; luguber; lui; mistig; nevelachtig; nevelig; niet doorzichtig; niet duidelijk; niet helder; niet zeker; niets doend; onbepaald; onbestemd; ondoorzichtig; onduidelijk; ongewis; onheilspellend; onhelder; onklaar; onoverzichtelijk; onvast; schemerig; schimmig; sinister; troebel; vaag; vagelijk; verschoten; wazig; wollig

Verwandte Wörter für "verdacht":


Verwandte Definitionen für "verdacht":

 1. erop voorbereid1
  • ik was er niet op verdacht dat hij kwaad zou worden1
 2. niet helemaal betrouwbaar1
  • zij gedraagt zich verdacht1

Wiktionary Übersetzungen für verdacht:


Cross Translation:
FromToVia
verdacht culpablemente suspiciously — in a manner suggesting guilt