Niederländisch

Detailübersetzungen für vast (Niederländisch) ins Spanisch

vast:


Übersetzung Matrix für vast:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- zeker
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ciertamente beslist; feitelijk; geheid; gewis; heus; reëel; stellig; vast; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker bepaald wel; echt; effectief; heus; jazeker; metterdaad; reëel; voorwaar; waar; waarachtig; waarlijk; warempel; weliswaar; werkelijk; zeker
verdaderamente beslist; feitelijk; geheid; gewis; heus; reëel; stellig; vast; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker beslist; daadwerkelijk; echt; effectief; feitelijk; geheid; gemeen; gewis; gewoonweg; heus; in feite; in werkelijkheid; jazeker; klinkklaar; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; metterdaad; onedel; onvermengd; puur; rechttoe; regelrecht; reëel; ronduit; stellig; vast en zeker; voorwaar; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; warempel; wel degelijk; welzeker; werkelijk; zeker; zuiver

Verwandte Wörter für "vast":


Synonyms for "vast":


Antonyme für "vast":


Verwandte Definitionen für "vast":

 1. zonder te wachten1
  • ik ga vast1
 2. steeds hetzelfde1
  • in deze winkel hebben ze vaste prijzen1
 3. stevig1
  • de zieke mag nog geen vast voedsel1
 4. stevig met iets verbonden, niet beweegbaar1
  • het plakband zit erg vast1
 5. waar je niet aan twijfelt1
  • hij komt vast wel1

Wiktionary Übersetzungen für vast:

vast
adverb
 1. niet los, stevig bevestigd

Cross Translation:
FromToVia
vast sólido solid — in the solid state
vast sólido solid — chemistry: fundamental state of matter
vast seguramente surely — certainly, undoubtedly
vast definitivo définitif — Qui régler, fixer de manière qu’on n’y devoir plus revenir.
vast firme; resistente; sólido ferme — Qui a de la consistance, de la dureté.
vast permanente; continuo; estable; perenne; contínuo permanent — Qui est stable, immuable, qui dure sans changer, qui dure constamment.
vast sólido solide — physique|fr Qui a de la consistance.
vast sano y salvo; seguro; firme; sin peligro; de confianza; fidedigno; digno de confianza; cierto sûrdont on ne douter pas ; certain ; indubitable ; vrai.

vast form of vasten:

vasten [de ~ (m)] Nomen

 1. de vasten (onthouden)
  la abstinencia

vasten Verb (vast, vastte, vastten, gevast)

 1. vasten (abstineren)

Konjugationen für vasten:

o.t.t.
 1. vast
 2. vast
 3. vast
 4. vastten
 5. vastten
 6. vastten
o.v.t.
 1. vastte
 2. vastte
 3. vastte
 4. vastten
 5. vastten
 6. vastten
v.t.t.
 1. heb gevast
 2. hebt gevast
 3. heeft gevast
 4. hebben gevast
 5. hebben gevast
 6. hebben gevast
v.v.t.
 1. had gevast
 2. had gevast
 3. had gevast
 4. hadden gevast
 5. hadden gevast
 6. hadden gevast
o.t.t.t.
 1. zal vasten
 2. zult vasten
 3. zal vasten
 4. zullen vasten
 5. zullen vasten
 6. zullen vasten
o.v.t.t.
 1. zou vasten
 2. zou vasten
 3. zou vasten
 4. zouden vasten
 5. zouden vasten
 6. zouden vasten
en verder
 1. ben gevast
 2. bent gevast
 3. is gevast
 4. zijn gevast
 5. zijn gevast
 6. zijn gevast
diversen
 1. vast!
 2. vast!
 3. gevast
 4. vastend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für vasten:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
abstinencia onthouden; vasten 't afzien van; abstinentie; afschaffing; geheelonthouding; onderbreken; onderbreking; onthouding; verbreken
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
abstenerse abstineren; vasten abstineren; afslaan; afwijzen; afwimpelen; bedanken; onthouden
ayunar abstineren; vasten
hacer huelga de hambre abstineren; vasten hongerstaken

Wiktionary Übersetzungen für vasten:

vasten
noun
 1. een tijd waarin men zich meest om religieuze redenen bepaalde zaken, veelal voedsel, ontzegt
verb
 1. zich onthouden van voedsel

Cross Translation:
FromToVia
vasten Cuaresma Lent — period of penitence for Christians before Easter
vasten ayunar fast — to abstain from or eat very little food
vasten ayuno fasting — period of time when one abstains from or eats very little food
vasten cuaresma carême — christianisme‎|fr temps d’abstinence et de jeûne qui comprendre quarante-six jours entre le mardi gras et le jour de Pâques, et pendant lequel un certain nombre de jeûnes, d’abstinences et d’autres privations sont ordonnées par l’Église.
vasten ayuno jeûneabstention totale d’aliments.
vasten ayunar jeûnermanger peu, manger moins qu’il ne falloir, ou même ne pas manger du tout, soit par une privation volontaire, soit par une abstinence forcer et faute d’aliments.

Verwandte Übersetzungen für vast