Niederländisch

Detailübersetzungen für ouder (Niederländisch) ins Spanisch

ouder:

ouder [de ~ (m)] Nomen

 1. de ouder
  – vader of moeder 1
  el padre
 2. de ouder (vader)
  – vader of moeder 1
  el padre; el uno de los padres; el papá; el progenitor

ouder Adjektiv

 1. ouder
  mayor

Übersetzung Matrix für ouder:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
mayor majoor; nestor; oudste; oudste van een groep personen; senior
padre ouder; vader broeder; frater; geestelijke; kloosterling; monnik; pater; priester
papá ouder; vader pa; papa; paps
progenitor ouder; vader
uno de los padres ouder; vader
- moeder
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
mayor ouder aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; breed; enorm; flink; fors; groot; grootste; groter; grotere; heel erg; hoger; hogere; in zeer hoge mate; oudere; reuze; uit de kluiten gewassen

Verwandte Wörter für "ouder":


Verwandte Definitionen für "ouder":

 1. vader of moeder1
  • zijn ouders zijn vijfentwintig jaar getrouwd1

Wiktionary Übersetzungen für ouder:


Cross Translation:
FromToVia
ouder anciano elder — greater than another in age or seniority
ouder padre parent — person from whom one is descended

ouder form of oud:


Übersetzung Matrix für oud:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
anciano 65-plusser; AOWer; bejaarde; gepensioneerde; grijsaard; grijskop; oudere; ouderling; ouwe; vijfenzestigplusser
desgastado verlopen
picado duikvlucht
viejo bejaarde; grijsaard; grijskop; ouwe; vlootschipper
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- muf
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
a la antigua antiek; oud; ouderwets oeroud; onmodern; ouderwets; ouderwetse; verouderd; voorvaderlijk
anciano bejaard; oud bejaard; hoogbejaard; oudere; ouwelijk; stokoud; zeer oud
anticuado antiek; muf; oubakken; oud; oudbakken; ouderwets; plat; verschaald achterlijk; eruit; oeroud; onmodern; oubollig; oude; ouderwets; ouderwetse; passé; uit; van; vanaf nu; vanuit; verouderd; voorvaderlijk
antiguo antiek; muf; oubakken; oud; oudbakken; ouderwets; plat; verschaald ex; geweest; gewezen; oeroud; oude; toenmalig; voorheen; voormalig; voormalige; vorige; vroeger; vroegere
antiquísimo antiek; oud; ouderwets oeroud
chapado a la antigua antiek; oud; ouderwets oeroud; onmodern; ouderwets; ouderwetse; verouderd; voorvaderlijk
desahumado muf; oubakken; oud; oudbakken; plat; verschaald
desgastado afgedragen; afgeleefd; afgetrapt; oud; versleten; vervallen afgesleten; bleek; doorgesleten; flauw; flets; sleets; uitgesleten; verschoten; verweerd
gastado afgedragen; afgeleefd; afgetrapt; oud; versleten; vervallen besteed; bleek; flauw; flets; gespendeerd; uitgegeven; uitgeleefd; verbruikt; verschoten; verteerd
picado muf; oubakken; oud; oudbakken; plat; verschaald aangebrand; gehakt; geprikkeld; geërgerd; geïrriteerd; pissig; prikkelbaar
refrito muf; oubakken; oud; oudbakken; plat; verschaald achterlijk; oubollig
soso muf; oubakken; oud; oudbakken; plat; verschaald afgezaagd; bleek; daas; dof; eentonig; flauw; flets; geesteloos; mat; melig; monotoon; saai; slaapverwekkend; smakeloos; soezerig; suf; verschoten; versuft; vervelend; zonder smaak; zouteloos
viejo antiek; muf; oubakken; oud; oudbakken; ouderwets; plat; verschaald bejaard; oeroud; oude; ouwelijk; uitgeleefd
viejísimo antiek; oud; ouderwets oeroud

Verwandte Wörter für "oud":


Synonyms for "oud":


Antonyme für "oud":


Verwandte Definitionen für "oud":

 1. lang geleden geplukt of gemaakt1
  • dit brood lust ik niet, het is te oud1
 2. wie of wat al lang bestaat1
  • mij opa is 90, dat is heel oud1

Wiktionary Übersetzungen für oud:

oud
adjective
 1. oud mens, dier
 2. oud ding, concept
 3. vorige

Cross Translation:
FromToVia
oud viejo; anterior; atrasado back — not current
oud antiguo; viejo old — of an object, concept, etc: having existed for a relatively long period of time
oud anciano; viejo old — of a living being: having lived for relatively many years
oud viejo; antiguo alt — vor langer Zeit gemacht oder geschehen
oud anciano; viejo vieux — D’un certain âge (relatif à un autre).

Verwandte Übersetzungen für ouder