Übersicht
Niederländisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. naamwoord:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für naamwoord (Niederländisch) ins Spanisch

naamwoord:

naamwoord [het ~] Nomen

  1. het naamwoord
    el sustantivo; el adjetivo
  2. het naamwoord (substantief; zelfstandig naamwoord; znw.)
    el substantivo

Übersetzung Matrix für naamwoord:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
adjetivo naamwoord adjectief; bijvoeglijk naamwoord
substantivo naamwoord; substantief; zelfstandig naamwoord; znw.
sustantivo naamwoord
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
adjetivo adjectivisch; adjectivistisch; bijvoeglijk

Verwandte Wörter für "naamwoord":

  • naamwoorden

Wiktionary Übersetzungen für naamwoord:

naamwoord
noun
  1. een woord dat een persoon of zaak noemt, bepaalt of aanduidt