Übersicht
Niederländisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. maatgevend:


Niederländisch

Detailübersetzungen für maatgevend (Niederländisch) ins Spanisch

maatgevend:

maatgevend Adjektiv

  1. maatgevend (vooraanstaande; toonaangevend; dominant; gezaghebbend)

Übersetzung Matrix für maatgevend:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
eminente uitnemendheid; voortreffelijkheid
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
de autoridad dominant; gezaghebbend; maatgevend; toonaangevend; vooraanstaande gezaghebbend; met gezag bekleed
destacado dominant; gezaghebbend; maatgevend; toonaangevend; vooraanstaande aanzienlijk; adelijk; befaamd; beroemd; beter dan de rest; betoverend; chic; deftig; doorluchtig; eerbiedwaardig; elegant; esthetisch; frappant; geacht; gedistingeerd; geprononceerd; geraffineerd; gewichtig; hooggeplaatst; hooggezeten; hoogverheven; illuster; in het oog lopend; in het oog springend; intelligent; leidend; luisterrijk; magnifiek; markant; modieuze verfijning; noemenswaardig; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; pienter; plechtig; plechtstatig; prachtig; prominent; royaal; saillant; schitterend; schrander; sierlijk; smaakvol; statig; stijlvol; treffend; uitblinkend; uitgesproken; verfijnd; verheven; vermeldenswaard; vermeldenswaardig; vooraan; vooraanstaand; vooraanstaande; voorin; voornaam; voorop; vorstelijk; waardig; zeer plechtig
eminente dominant; gezaghebbend; maatgevend; toonaangevend; vooraanstaande befaamd; eersteklas; eersterangs; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; klasse; prominent; top; tot de beste klasse behorend; uitstekend; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam
prominente dominant; gezaghebbend; maatgevend; toonaangevend; vooraanstaande befaamd; geacht; gezichtsbepalend; hooggeplaatst; hooggezeten; invloedrijk; prominent; toonaangevend; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam

Verwandte Wörter für "maatgevend":

  • maatgevende