Niederländisch

Detailübersetzungen für bedrijf (Niederländisch) ins Spanisch

bedrijf:

bedrijf [het ~] Nomen

 1. het bedrijf (firma; onderneming; zaak)
  la empresa; el negocio; la casa de comercio
 2. het bedrijf (vennootschap; coöperatie; onderneming; )
  la asociación; la empresa
 3. het bedrijf (concern; onderneming)
  la compañía; la firma; el grupo de comércios; la casa; la empresa comercial; la compañía mercantil; la casa de comercio; el cuerpo; la empresa mercantil
 4. het bedrijf (handelsbedrijf)
  la sociedad; la sociedad colectiva; la casa de comercio
 5. het bedrijf (winkelbedrijf; handel; zaak; nering; kleine onderneming)
  la tienda; el comercio; la mercancías; el negocio
 6. het bedrijf
 7. het bedrijf
  la compañía

Übersetzung Matrix für bedrijf:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
asociación bedrijf; coöperatie; firma; handelsbedrijf; handelshuis; maatschap; maatschappij; onderneming; vennootschap aantal personen bijeen; ambachtsgilde; associatie; bond; broederschap; club; coalitie; compagnonschap; coöperatie; deelgenootschap; genootschap; gezelschap; gilde; groep; koppeling; medewerking; orde; organisatie; partnerverband; samenwerkingsverband; societiet; sociëteit; soos; unie; vakgenootschap; verbond; vereniging
casa bedrijf; concern; onderneming bouwsel; bouwwerk; dynastie; familie; gebouw; geslacht; huis; pand; perceel; residentie; stamhuis; thuis; verblijf; woning; woonhuis
casa de comercio bedrijf; concern; firma; handelsbedrijf; onderneming; zaak handelsfirma; handelshuis; industrie; tak van nijverheid
comercio bedrijf; handel; kleine onderneming; nering; winkelbedrijf; zaak commercie; goederenhandel; handel; handelsverkeer; handelswaar; industrie; klandizie; koophandel; koopwaar; markt; negotie; nering; tak van nijverheid; toko; waar; winkel; winkelzaak; zaak
compañía bedrijf; concern; onderneming ambachtsgilde; bond; broederschap; club; compagnie; genootschap; gezelschap; gilde; groep mensen; industrie; orde; organisatie; reisgezelschap; societiet; sociëteit; soos; tak van nijverheid; unie; vakgenootschap; vereniging
compañía mercantil bedrijf; concern; onderneming
cuerpo bedrijf; concern; onderneming afdeling; anatomie; corps; departement; detachement; divisie; kadaver; keurslijf; korps; korset; lichaam; lijf; lijfje; lijk; menselijk lichaam; sectie; tak
empresa bedrijf; coöperatie; firma; handelsbedrijf; handelshuis; maatschap; maatschappij; onderneming; vennootschap; zaak corporatie; devies; handelsmaatschappij; handelsonderneming; handelsvennootschap; handelsvereniging; kenspreuk; motto; onderneming; zinspreuk
empresa comercial bedrijf; concern; onderneming corporatie; handelsfirma; handelshuis; handelsmaatschappij; handelsonderneming; handelsvennootschap; handelsvereniging; handelszaak; onderneming; zaak
empresa mercantil bedrijf; concern; onderneming corporatie; handelsmaatschappij; handelsonderneming; handelsvennootschap; handelsvereniging; onderneming
firma bedrijf; concern; onderneming autogram; digitale handtekening; e-mailhandtekening; handtekening; ondertekening; signatuur; tekening
grupo de comércios bedrijf; concern; onderneming
mercancías bedrijf; handel; kleine onderneming; nering; winkelbedrijf; zaak artikelen; bezitting; boedel; commercie; dingen; goederen; goederenhandel; goedje; greep; handel; handelsgoederen; handelswaar; handgreep; handvat; hendel; huisraad; inboedel; koopmansgoederen; koopwaar; ladingen; markt; spullen; voorwerpen; vrachten; waar; waren; zaakjes; zaken
negocio bedrijf; firma; handel; kleine onderneming; nering; onderneming; winkelbedrijf; zaak casus; commercie; feit; gebeurtenis; geval; handel; handelsverkeer; incident; koophandel; kwestie; negotie; voorval
sociedad bedrijf; handelsbedrijf bond; broederschap; burgers; club; coöperatie; gemeenschap; genootschap; gezelligheidsvereniging; gilde; maatschappij; orde; organisatie; samenleving; samenwerkingsverband; societiet; sociëteit; soos; unie; vennootschap; vereniging
sociedad colectiva bedrijf; handelsbedrijf
tienda bedrijf; handel; kleine onderneming; nering; winkelbedrijf; zaak kraampje; tent; toko
- onderneming; zaak
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cuerpo hoofdtekst
empresa grote organisatie; onderneming
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
firma fa.
vida de la empresa bedrijf

Verwandte Wörter für "bedrijf":

 • bedrijfs

Synonyms for "bedrijf":


Verwandte Definitionen für "bedrijf":

 1. plaats waar men iets maakt of doet om geld te verdienen1
  • in dit bedrijf maakt men diepvriesprodukten1

Wiktionary Übersetzungen für bedrijf:

bedrijf
noun
 1. organisatie, samenspel van mensen en middelen om produkten en of diensten te leveren
 2. deel van een toneelspel

Cross Translation:
FromToVia
bedrijf empresa business — commercial enterprise or establishment
bedrijf empresa company — in legal context, a corporation
bedrijf corporación corporation — company
bedrijf empresa Werk — Betriebsstätte, an der Produkte industriell hergestellt oder bearbeitet werden
bedrijf acta; certificado; acto; documento documentécrit qui sert de preuve ou de renseignement.
bedrijf empresa entreprise — Unité économique autonome.
bedrijf obra; parche; acta; certificado; acto; trozo; parte piècepartie, portion, morceau d’un tout.
bedrijf profesión professiondéclaration public d’un sentiment habituel.

bedrijf form of bedrijven:

bedrijven [de ~] Nomen, Plural

 1. de bedrijven (bureaus)
  la empresas; la oficinas

Übersetzung Matrix für bedrijven:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
empresas bedrijven; bureaus
oficinas bedrijven; bureaus bureaus; kantoren; secretariaten

Wiktionary Übersetzungen für bedrijven:

bedrijven
verb
 1. aan iets doen

Cross Translation:
FromToVia
bedrijven construir; edificar; erigir construirebâtir, élever, avec de la pierre, du bois, du métal, etc., d’après un plan déterminé.
bedrijven hacer; fabricar fabriquerexécuter ou faire exécuter certains ouvrages suivant les procédés d’un art mécanique, en atelier ou en usine.
bedrijven operar opéreraccomplir une œuvre, produire un effet.

Verwandte Übersetzungen für bedrijf