Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. verhaal:
 2. verhalen:
 3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für verhaal (Niederländisch) ins Englisch

verhaal:

verhaal [het ~] Nomen

 1. het verhaal (vertelsel; geschiedenis; verhaaltje; )
  the story; the narration; the tale; the legend; the myth
 2. het verhaal (rapport; verslag; reportage; weergave)
  the report; the survey; the record

Übersetzung Matrix für verhaal:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
legend geschiedenis; relaas; verdichtsel; verhaal; verhaaltje; vertelling; vertelsel bijschrift; legenda; legende; onderschrift; randschrift; sage
myth geschiedenis; relaas; verdichtsel; verhaal; verhaaltje; vertelling; vertelsel legende; mythe; sage
narration geschiedenis; relaas; verdichtsel; verhaal; verhaaltje; vertelling; vertelsel
record rapport; reportage; verhaal; verslag; weergave album; elpee; grammofoon; grammofoonplaat; l.p.; langspeelplaat; lijst; lijst van gegevens; lp; opgaaf; opgave; optekening; overzicht; plaat; record; schijf; staat; staatje
report rapport; reportage; verhaal; verslag; weergave aantekening; bekendmaking; bericht; berichtgeving; blad; boodschap; gewag; lijst; lijst van gegevens; maandblad; magazine; mededeling; mededelingen; melding; noot; notitie; opgaaf; opgave; opschrijving; opstel; overzicht; periodiek; proces verbaal; rapport; rapportage; referaat; relaas; scriptie; staat; staatje; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; uitspraak; verklaring; vermelding; verslag; verwittiging; weekblad
story geschiedenis; relaas; verdichtsel; verhaal; verhaaltje; vertelling; vertelsel bedenksel; excuus; fabel; fictie; leugen; smoes; sprookje; sprookjesverhaal; uitvlucht; verdichting; verdichtsel; verzinsel; voorwendsel
survey rapport; reportage; verhaal; verslag; weergave enquête; het overzien; kartering; ondervraging; overzicht; overzichtelijkheid; totaalbeeld
tale geschiedenis; relaas; verdichtsel; verhaal; verhaaltje; vertelling; vertelsel
- geschiedenis
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
record aantekenen; boeken; boekstaven; inspreken; noteren; onthouden; op schrift stellen; opnemen; opschrijven; opslaan; optekenen; registreren; te boek stellen; vastleggen
report berichten; beschrijven; iets melden; informeren; klikken; mededelen; meedelen; melden; rapporteren; uiteenzetten; verhaal vertellen; verhalen; verklappen; verslag uitbrengen; vertellen; zeggen
survey controleren; examineren; in kaart brengen; inschrijven; inspecteren; kadastreren; karteren; keuren; overzien; schouwen

Verwandte Wörter für "verhaal":


Synonyms for "verhaal":


Verwandte Definitionen für "verhaal":

 1. verslag van echte of verzonnen gebeurtenissen1
  • hij vertelde een spannend verhaal1

Wiktionary Übersetzungen für verhaal:

verhaal
noun
 1. een verslag van een waargebeurde of verzonnen gebeurtenis
verhaal
noun
 1. which is narrated
 2. systematic recitation of an event
 3. a statement of facts or occurrences
 4. account of events

Cross Translation:
FromToVia
verhaal story; account; tale; fairy tale histoire — Récit, aventure, conte
verhaal narrative; story; tale; account récitrelation, narration, orale ou écrite, d’un événement.

verhalen:

verhalen Verb (verhaal, verhaalt, verhaalde, verhaalden, verhaald)

 1. verhalen (vertellen; zeggen; beschrijven; uiteenzetten; mededelen)
  to say; to expound; to describe; to depict; to define; to report; to tell; recount; to cover; to explain
  • say Verb (says, said, saying)
  • expound Verb (expounds, expounded, expounding)
  • describe Verb (describes, described, describing)
  • depict Verb (depicts, depicted, depicting)
  • define Verb (defines, defined, defining)
  • report Verb (reports, reported, reporting)
  • tell Verb (tells, told, telling)
  • recount Verb
  • cover Verb (covers, covered, covering)
  • explain Verb (explains, explained, explaining)
 2. verhalen (verhaal vertellen; vertellen)
  to tell; to report; to narrate
  • tell Verb (tells, told, telling)
  • report Verb (reports, reported, reporting)
  • narrate Verb (narrates, narrated, narrating)

Konjugationen für verhalen:

o.t.t.
 1. verhaal
 2. verhaalt
 3. verhaalt
 4. verhalen
 5. verhalen
 6. verhalen
o.v.t.
 1. verhaalde
 2. verhaalde
 3. verhaalde
 4. verhaalden
 5. verhaalden
 6. verhaalden
v.t.t.
 1. heb verhaald
 2. hebt verhaald
 3. heeft verhaald
 4. hebben verhaald
 5. hebben verhaald
 6. hebben verhaald
v.v.t.
 1. had verhaald
 2. had verhaald
 3. had verhaald
 4. hadden verhaald
 5. hadden verhaald
 6. hadden verhaald
o.t.t.t.
 1. zal verhalen
 2. zult verhalen
 3. zal verhalen
 4. zullen verhalen
 5. zullen verhalen
 6. zullen verhalen
o.v.t.t.
 1. zou verhalen
 2. zou verhalen
 3. zou verhalen
 4. zouden verhalen
 5. zouden verhalen
 6. zouden verhalen
diversen
 1. verhaal!
 2. verhaalt!
 3. verhaald
 4. verhalend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für verhalen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cover afdekkap; beddedeken; beddekleedje; bedekking; bescherming; boekomslag; buitenkant; couvert; dak; dek; deken; dekking; dekmantel; deksel; enveloppe; etui; hoes; huls; kaft; kap; koepel; koker; l.p.hoes; lid; omhulsel; omkleedsel; omslag; omwindsel; overdekking; overkapping; overtrek; pennendoosje; pennenkoker; platenhoes; protectie; verpakking; wikkel
recount hertelling
report aantekening; bekendmaking; bericht; berichtgeving; blad; boodschap; gewag; lijst; lijst van gegevens; maandblad; magazine; mededeling; mededelingen; melding; noot; notitie; opgaaf; opgave; opschrijving; opstel; overzicht; periodiek; proces verbaal; rapport; rapportage; referaat; relaas; reportage; scriptie; staat; staatje; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; uitspraak; verhaal; verklaring; vermelding; verslag; verwittiging; weekblad; weergave
say inspraak; medezeggenschap
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cover beschrijven; mededelen; uiteenzetten; verhalen; vertellen; zeggen afdekken; afleggen; afschermen; afschutten; bedekken; bekleden; bemantelen; beschermen; beschutten; bijsluiten; bijvoegen; dekken; hullen; indekken; inhullen; insluiten; kaften; maskeren; meters maken; omhullen; overdekken; overkappen; overkoepelen; overtrekken; overwelven; stofferen; toevoegen; van bekleding voorzien; verhullen; versluieren
define beschrijven; mededelen; uiteenzetten; verhalen; vertellen; zeggen aanduiden; aangeven; afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; bepalen; definiëren; iets aanwijzen; indiceren; karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; nader omschrijven; omlijnen; omschrijven; preciseren; typeren; wijzen
depict beschrijven; mededelen; uiteenzetten; verhalen; vertellen; zeggen afbeelden; afschilderen; doen lijken; karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; portretteren; schilderen; tekenen; typeren
describe beschrijven; mededelen; uiteenzetten; verhalen; vertellen; zeggen afschilderen; beschrijven; doen lijken; karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; omschrijven; schetsen; typeren; weergeven
explain beschrijven; mededelen; uiteenzetten; verhalen; vertellen; zeggen accentueren; belichten; duiden; inlichten; onderrichten; ontvouwen; ophelderen; opklaren; toelichten; uiteenzetten; uitleggen; verduidelijken; verhelderen; verklaren; voorlichten
expound beschrijven; mededelen; uiteenzetten; verhalen; vertellen; zeggen accentueren; afkondigen; bekendmaken; belichten; ophelderen; opklaren; proclameren; toelichten; verduidelijken; verhelderen; verklaren
narrate verhaal vertellen; verhalen; vertellen babbelen; kakelen; klappen; kletsen; kwebbelen; kwekken; kwetteren; praten; snateren; spreken; wauwelen; zwammen
recount beschrijven; mededelen; uiteenzetten; verhalen; vertellen; zeggen hertellen; testen; toetsen; uitproberen; uittesten
report beschrijven; mededelen; uiteenzetten; verhaal vertellen; verhalen; vertellen; zeggen berichten; iets melden; informeren; klikken; meedelen; melden; rapporteren; verklappen; verslag uitbrengen
say beschrijven; mededelen; uiteenzetten; verhalen; vertellen; zeggen
tell beschrijven; mededelen; uiteenzetten; verhaal vertellen; verhalen; vertellen; zeggen babbelen; bewust maken; doorgeven; doorspelen; doorvertellen; informeren; kakelen; kennisgeven van; klappen; kletsen; kwebbelen; kwekken; kwetteren; praten; rondbrieven; rondvertellen; snateren; spreken; voorzeggen; wauwelen; zeggen; zwammen
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
say zeg

Wiktionary Übersetzungen für verhalen:

verhalen
verb
 1. een verhaal vertellen
 2. schadevergoeding eisen, kosten laten betalen
verhalen
verb
 1. to give an account
 2. to relate a story

Cross Translation:
FromToVia
verhalen tell; relate; narrate; recount raconter — Conter, narrer, faire le récit

Verwandte Übersetzungen für verhaal