Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. axioma:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für axioma (Niederländisch) ins Englisch

axioma:

axioma [het ~] Nomen

  1. het axioma (grondstelling; grondeigenschap)
    the axiom; the dogma; the fundamental property; the precept; the maxim; the tenet

Übersetzung Matrix für axioma:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
axiom axioma; grondeigenschap; grondstelling
dogma axioma; grondeigenschap; grondstelling basisprincipe; belangrijkste principe; dogma; geloofsartikel; geloofsleer; hoeksteen; kerkleer; leer; leerbegrip; leerstelling; leerstuk; lering; vaststaande leerstelling
fundamental property axioma; grondeigenschap; grondstelling
maxim axioma; grondeigenschap; grondstelling aforisme; devies; gezegde; grondstelling; hoofdstelling; leus; leuze; lijfspreuk; motto; parool; spreuk; stelregel; zinspreuk
precept axioma; grondeigenschap; grondstelling grondstelling; hoofdstelling; richtlijn; richtsnoer; voorschrift
tenet axioma; grondeigenschap; grondstelling basisprincipe; belangrijkste principe; geloofsleer; hoeksteen; leer; leerstelling; leerstuk; lering

Wiktionary Übersetzungen für axioma:

axioma
noun
  1. een basisbegrip dat zonder bewijs aangenomen moet worden
axioma
noun
  1. philosophy: supposed self‐evident or necessary truth

Cross Translation:
FromToVia
axioma axiom axiomepostulat, principe, considéré comme évident en soi ; proposition générale, recevoir et établir.