Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. ontvlambaar:
  2. Wiktionary:
  3. User Contributed Translations for ontvlambaar:
    • inflammatory


Niederländisch

Detailübersetzungen für ontvlambaar (Niederländisch) ins Englisch

ontvlambaar:

ontvlambaar Adjektiv

  1. ontvlambaar (brandbaar; ontbrandbaar)
    inflammable; fiery

Übersetzung Matrix für ontvlambaar:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
fiery brandbaar; ontbrandbaar; ontvlambaar bitter; giftig; heetbloedig; heethoofdig; kwaad; nijdig; verhit; vurig; woedend; zeer boos
inflammable brandbaar; ontbrandbaar; ontvlambaar

Verwandte Wörter für "ontvlambaar":

  • ontvlambaarheid, ontvlambare

Wiktionary Übersetzungen für ontvlambaar:

ontvlambaar
adjective
  1. capable of burning