Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. laagje:
 2. laag:
 3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für laagje (Niederländisch) ins Englisch

laagje:

laagje [het ~] Nomen

 1. het laagje (huidje; filmpje; velletje; schilletje)
  the thin layer
  the film
  – a thin coating or layer 1
  • film [the ~] Nomen
   • the table was covered with a film of dust1

Übersetzung Matrix für laagje:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
film filmpje; huidje; laagje; schilletje; velletje bioscoop; cinema; film; filmrolletje; rolletje; rolprent; speelfilm
thin layer filmpje; huidje; laagje; schilletje; velletje
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
film filmen; verfilmen

Verwandte Wörter für "laagje":


Wiktionary Übersetzungen für laagje:

laagje
noun
 1. thin layer

laag:

laag [de ~] Nomen

 1. de laag (coating)
  the layer; the coating
 2. de laag (echelon; geleding)
  the echelon; the level
 3. de laag (niveau; plan; peil; stand)
  the level
 4. de laag
  the ply
  – (usually in combinations) one of several layers of cloth or paper or wood as in plywood 1
  • ply [the ~] Nomen
 5. de laag
  the layer
  – The protocol or protocols operating at a particular level within a protocol suite, such as IP within the TCP/IP suite. 2
 6. de laag
  the layer
  – A logical (not physical) structuring of a software application into related tasks. 2

laag Adjektiv

 1. laag (laaghartig; laag-bij-de-grond; gemeen; onedel)
  mean; vile; pedestrian
 2. laag (niet hoog)
  low; not high
 3. laag (laag liggend; diep)
  lying low
 4. laag (vuig; banaal)
  sordid; sheet; mean
 5. laag (verachtelijk)
  despicable; scornful; niggardly; mean; false; stingy

Übersetzung Matrix für laag:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
coating coating; laag
echelon echelon; geleding; laag
layer coating; laag
level echelon; geleding; laag; niveau; peil; plan; stand afgraven; afgraving; dimensieniveau; etage; gehalte; graad; gradatie; mate; niveau; peil; verdieping; vlak; vlak maken; waterpas; woonlaag
low depressie; dieptepunt; diepterecord; emotionele crisis; laagtepunt; laagterecord; lage luchtdruk
pedestrian voetganger; voetreiziger
ply laag
sheet beddenlaken; blad; laken; lakens; linnen; plaatijzer; vel; werkblad
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
level afplatten; effenen; gelijk trekken; gelijkmaken; nivelleren; platmaken; vereffenen; verrekenen; vlak maken
low loeien
mean bedoelen; beduiden; beogen; betekenen; ergens iets mee willen zeggen; inhouden; neerkomen op; ten doel hebben
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
despicable laag; verachtelijk met vuil bemorst; morsig; smerig; vies; vuil
level effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit; waterpas
mean banaal; gemeen; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; onedel; verachtelijk; vuig achterbaks; bedriegelijk; doortrapt; gefingeerd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; leep; listig; min; nagemaakt; onecht; onwaar; ploertig; slecht; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; vals
pedestrian gemeen; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; onedel
scornful laag; verachtelijk honend; hooghartig; minachtend; schamper; smadelijk; smadend; smalend; spottend
sordid banaal; laag; vuig goor; onverkwikkelijk; ranzig; smerig; stuitend; vies; walgelijk; weerzinwekkend
stingy laag; verachtelijk bedriegelijk; gefingeerd; gierig; inhalig; krenterig; nagemaakt; onecht; onwaar; schraperig; vals; vrekkig
vile gemeen; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; onedel achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; laaghartigste; laagste; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt
- boosaardig; gemeen; kwaadaardig
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
false laag; verachtelijk achterbaks; bedriegelijk; doortrapt; ernaast; fout; foutief; gefingeerd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; kwaadwillig; leep; leugenachtig; listig; met slechte intentie; mis; nagemaakt; niet echt; onecht; onjuist; onwaar; onwaarachtig; slecht; slinks; sluw; snood; stiekem; ten onrechte; uitgekookt; vals; verkeerd
low laag; niet hoog achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; kwaadwillig; laaghangend; laagstaand; leep; listig; met slechte intentie; slecht; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; vals
lying low diep; laag; laag liggend
niggardly laag; verachtelijk gierig; inhalig; krenterig; schraperig; vrekkig
not high laag; niet hoog
sheet banaal; laag; vuig

Verwandte Wörter für "laag":


Synonyms for "laag":


Antonyme für "laag":


Verwandte Definitionen für "laag":

 1. met slechte bedoelingen3
  • het is een lage streek van hem ons zo te bedriegen3
 2. dicht bij de grond3
  • voor de bank staat een lage tafel3
 3. hoeveelheid van een stof die ergens op of tussen zit3
  • ik deed een dikke laag jam op mijn brood3
 4. met een kleine waarde3
  • we krijgen lage temperaturen deze maand3
 5. zwaar en donker3
  • de lage tonen waren goed te horen3

Wiktionary Übersetzungen für laag:

laag
noun
 1. iets dat zich in twee richtingen uitstrekt maar in de derde een beperkte dikte heeft
adjective
 1. niet ver boven iets anders zijn
 2. niet vergevorderd zijn in een rangorde of volgorde
 3. geluid met een klein aantal trillingen per tijdseenheid
 4. met een beperkt aanzien
 5. gemeen
laag
adjective
 1. in a position comparatively close to the ground
 2. on a lower level than before
noun
 1. deposit
 2. item of clothing worn under or over another
 3. single thickness of some material covering a surface
 4. covering of material, such as paint
 5. social grouping, based on job, wealth, etc.
 6. deposit of ore, coal etc.
 7. sheet of material
 8. expanse of material on the ground
 9. a layer that lies underneath another
 10. layer or rank

Cross Translation:
FromToVia
laag layer LageSchicht
laag abject abject — Qui est dans un état d’abjection, qui est rejeté et digne de l’être ; vil, méprisable.
laag shoal; seabed; layer; bed; stratum; deposit; oilfield; goldfield; vein; berth; couch; encampment; lair gisement — marine|fr situation des côtes de la mer.