Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. zodat:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für zodat (Niederländisch) ins Englisch

zodat:


Übersetzung Matrix für zodat:

OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
in order that opdat; zodat
so that opdat; zodat teneinde
that opdat; zodat degene; die; diegene
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
that dat; deze; die; dit; hetwelk; welk; welke

Verwandte Definitionen für "zodat":

  1. geeft een gevolg aan1
    • het sneeuwde, zodat de wegen slecht begaanbaar werden1

Wiktionary Übersetzungen für zodat:

zodat
en-con
  1. in order that
  2. in order to

Cross Translation:
FromToVia
zodat so that de sorte quetellement que, si bien que. — usage Il est alors suivi d’un verbe à l’indicatif.