Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. zo:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für zo (Niederländisch) ins Englisch

zo:


Übersetzung Matrix für zo:

AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
consequently aldus; dientengevolge; dus; zo; zodoende bijgevolg; daarom; derhalve; dus; mitsdien
therefore aldus; dientengevolge; dus; zo; zodoende aldus; daardoor; daarom; derhalve; deswege; mitsdien; vandaar; vandaar dat; zodoende
- aldus; dadelijk; straks; zodanig
ConjunctionVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- als; evenals; indien; wanneer
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
in a minute direct; zo; zo meteen
in consequence aldus; dientengevolge; dus; zo; zodoende

Synonyms for "zo":


Antonyme für "zo":


Verwandte Definitionen für "zo":

 1. op deze manier1
  • dat moet je zo doen1
 2. geeft een voorwaarde aan, in het geval dat1
  • zo nodig kom ik helpen1
 3. over een poosje1
  • ik kom zo1
 4. net als1
  • zo vader zo zoon1
 5. als iets uit de werkelijkheid1
  • zo iemand ontmoet je niet vaak1
 6. in die mate1
  • hij is al zo groot als zijn vader1

Wiktionary Übersetzungen für zo:

zo
adverb
 1. In a moment or very soon
 2. soon; next; when it becomes convenient
 3. very
 4. to a particular extent
 5. in a particular manner
 6. within a short time
 7. degree
 8. so, so much, very
 9. in this way or manner
en-det
 1. -

Cross Translation:
FromToVia
zo such; such that; thus tel — Qui est pareil, semblable, qui est du même genre, de la même qualité.

Verwandte Übersetzungen für zo