Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. voorbij:
 2. Wiktionary:
 3. User Contributed Translations for voorbij:
  • beyond


Niederländisch

Detailübersetzungen für voorbij (Niederländisch) ins Englisch

voorbij:

voorbij Adjektiv

 1. voorbij (gepasseerd)
  passed; over
 2. voorbij (verstreken; beëindigd; verlopen; vervallen)
  expired; elapsed; lapsed
 3. voorbij (af; voltooid; over; )
  over; finished; accomplished; out; completed; ready; prepared; ready for use; achieved; concluded; evident; clear
 4. voorbij (voltooid; klaar; beëindigd; )
  over; accomplished; finished; achieved; completed; ready; complete

Übersetzung Matrix für voorbij:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
expired verlopen
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
clear afdekken; afruimen; banen; bevrijden; dechargeren; emanciperen; inklaren; klaren; ledigen; leeghalen; leegmaken; legen; onschuldig verklaren; opruimen; reinigen; ruimen; schoonmaken; schoonpoetsen; uithalen; uitmesten; uitruimen; uitschakelen; uitverkopen; verlossen; verrekenen; vrijmaken; vrijpleiten; vrijspraak bepleiten; vrijspreken; vrijvechten; wissen; zuiveren
complete afkrijgen; afmaken; afronden; afwerken; beëindigen; compleet maken; completeren; een einde maken aan; klaarkrijgen; klaarmaken; perfectioneren; vervolledigen; vervolmaken; volbrengen; volledig maken; volmaken; voltooien
finished ten einde zijn
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
accomplished af; afgedaan; afgelopen; beëindigd; gedaan; gepleegd; gereed; geëindigd; klaar; over; uit; voltooid; voorbij
complete af; afgelopen; beëindigd; gedaan; gepleegd; gereed; geëindigd; klaar; over; uit; voltooid; voorbij afgerond; algeheel; allemaal; alles; compleet; gecompleteerd; helemaal; kompleet; plenair; totaal; volkomen; volledig; volslagen; voltallig
completed af; afgedaan; afgelopen; beëindigd; gedaan; gepleegd; gereed; geëindigd; klaar; over; uit; voltooid; voorbij af; afgerond; beëindigd; gecompleteerd; gedaan; gereed; klaar; uitgevoerd; verricht; volbracht; voleindigd
concluded af; afgedaan; afgelopen; gereed; geëindigd; klaar; over; uit; voltooid; voorbij
elapsed beëindigd; verlopen; verstreken; vervallen; voorbij
evident af; afgedaan; afgelopen; gereed; geëindigd; klaar; over; uit; voltooid; voorbij apert; duidelijk; flagrant; overduidelijk; zo klaar als een klontje; zonneklaar
expired beëindigd; verlopen; verstreken; vervallen; voorbij afgestorven; dood; doodgegaan; gestorven; heengegaan; overleden
finished af; afgedaan; afgelopen; beëindigd; gedaan; gepleegd; gereed; geëindigd; klaar; over; uit; voltooid; voorbij aan stukken; af; afgemat; beëindigd; defect; dodelijk vermoeid; doodmoe; doodop; doorgekookt; gaar; gebroken; gedaan; gereed; hondsmoe; in stukken; kapot; klaar; onklaar; op; stuk; volbracht
lapsed beëindigd; verlopen; verstreken; vervallen; voorbij
prepared af; afgedaan; afgelopen; gereed; geëindigd; klaar; over; uit; voltooid; voorbij bedacht; gereed; gewapend; klaar; paraat; voorbereid
ready af; afgedaan; afgelopen; beëindigd; gedaan; gepleegd; gereed; geëindigd; klaar; over; uit; voltooid; voorbij bereidvaardig; bereidwillig; doorgekookt; gaar; gedaan; gedwee; gereed; gewillig; inschikkelijk; klaar; meegaand; paraat; soepel; toegeeflijk; toegevend; welwillend
PrepositionVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- om
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
achieved af; afgedaan; afgelopen; beëindigd; gedaan; gepleegd; gereed; geëindigd; klaar; over; uit; voltooid; voorbij
clear af; afgedaan; afgelopen; gereed; geëindigd; klaar; over; uit; voltooid; voorbij aanschouwelijk; begrijpelijk; bevattelijk; blank; bleek; blij; blijgeestig; blijmoedig; dartel; direct; doorschijnend; doorzichtig; duidelijk; duidelijk klinkend; fideel; flagrant; fleurig; geestig; helder; helderklinkend; herkenbaar; inzichtelijk; jolig; klaar; klaar als een klontje; klare; kleurig; kleurloos; kwiek; levendig; loos; lustig; monter; onbewolkt; ongekleurd; onmiskenbaar; opgeruimd; opgetogen; opgewekt; overduidelijk; recht door zee; regelrecht; transparant; uitgelaten; verhelderend; verstaanbaar; vrij; vrolijk; wakker; welgemoed; zo klaar als een klontje; zonder taak; zonneklaar; zonnig
out af; afgedaan; afgelopen; gereed; geëindigd; klaar; over; uit; voltooid; voorbij daaruit; er op uit; er uit; ertussenuit; eruit; op stap; uit; van; vanaf deze plaats; vanaf nu; vanuit; weg
over af; afgedaan; afgelopen; beëindigd; gedaan; gepasseerd; gepleegd; gereed; geëindigd; klaar; over; uit; voltooid; voorbij boven; bovenop; doorgekookt; erboven; gaar; gedaan; gereed; omver; over; overheen
passed gepasseerd; voorbij
ready for use af; afgedaan; afgelopen; gereed; geëindigd; klaar; over; uit; voltooid; voorbij gebruiksklaar; gereed; klaar; operationeel; paraat

Verwandte Wörter für "voorbij":

 • voorbije

Synonyms for "voorbij":


Verwandte Definitionen für "voorbij":

 1. verstreken, achter de rug1
  • in de voorbije jaren is veel gebeurd1
 2. verder dan1
  • voorbij de kerk moet u linksaf slaan1
 3. verder, langs1
  • de bus komt voorbij de school1

Wiktionary Übersetzungen für voorbij:

voorbij
adjective
 1. Bygone
 2. ended
 3. having already happened; in the past
 4. of a period of time: having just gone by
 5. grammar: expressing action that has already happened
en-prep
 1. further away than
 2. beyond in place
adverb
 1. in a direction that passes

Cross Translation:
FromToVia
voorbij past; last passé — Qui est périmé.

Verwandte Übersetzungen für voorbij