Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. sollicitatie:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für sollicitatie (Niederländisch) ins Englisch

sollicitatie:

sollicitatie [de ~ (v)] Nomen

  1. de sollicitatie
    the application

Übersetzung Matrix für sollicitatie:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
application sollicitatie aanwenden; aanwending; applicatie; behandeling; gebruik; hantering; inzet; programma; toepassing; zakelijke toepassing

Verwandte Wörter für "sollicitatie":

  • sollicitaties

Verwandte Definitionen für "sollicitatie":

  1. een werkgever laten weten dat je een bepaalde baan graag wilt1
    • bij de mondelinge sollicitatie stelde hij zich netjes voor1

Wiktionary Übersetzungen für sollicitatie:

sollicitatie
noun
  1. een aanzoek tot het intreden van een dienstverband

Cross Translation:
FromToVia
sollicitatie desire; want; wish; congratulation; ambition; aspiration souhaitvœu, désir qu’une chose accomplir.