Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. schade:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für schade (Niederländisch) ins Englisch

schade:

schade [de ~] Nomen

 1. de schade (afbreuk; verlies)
  the detriment; the damage; the loss; the harm; the injury; the harming
 2. de schade (beschadiging)
  the damage; the injury; the loss; the harm; the harming
 3. de schade (nadeel; verlies)
  the disadvantage; the loss; the damage
 4. de schade
  the damage

Übersetzung Matrix für schade:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
damage afbreuk; beschadiging; nadeel; schade; verlies averij
detriment afbreuk; schade; verlies
disadvantage nadeel; schade; verlies debacle; het verliezen; keerzijde; ondergang; schaduwzijde; teloorgang; tenondergang; val; verlies
harm afbreuk; beschadiging; schade; verlies
harming afbreuk; beschadiging; schade; verlies beschadigen; kwetsen
injury afbreuk; beschadiging; schade; verlies belediging; benadeling; blessure; grief; krenking; kwetsuur; letsel; verwonding; wond
loss afbreuk; beschadiging; nadeel; schade; verlies het verliezen; schadepost; tekort; verlies; verliespost; verliezen
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
damage aantasten; aanvreten; afbreuk doen aan; bederven; benadelen; beschadigen; deren; duperen; in elkaar slaan; kwaad doen; nadeel berokkenen; nadeel toebrengen; nadelig zijn; schade berokkenen; schade toebrengen aan; schaden; toetakelen
harm afbreuk doen aan; benadelen; deren; duperen; kwaad doen; nadeel berokkenen; nadeel toebrengen; nadelig zijn; schade berokkenen; schade toebrengen aan; schaden
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
disadvantage nadele

Verwandte Wörter für "schade":


Verwandte Definitionen für "schade":

 1. aantasting waardoor het niet meer gaaf is1
  • de storm heeft veel schade veroorzaakt1
 2. nadeel van vervelende gebeurtenis1
  • bij dat ongeluk heb ik veel schade opgelopen1

Wiktionary Übersetzungen für schade:

schade
noun
 1. geheel van beschadigingen
schade
noun
 1. injury; hurt; damage; detriment; misfortune
 2. harm, hurt, damage
 3. cost or expense
 4. abstract measure of something not being intact; harm

Cross Translation:
FromToVia
schade damage; injury; disadvantage; loss; harm; defect SchadenRechtswesen: ein durch ein Ereignis oder einen Umstand verursachte Beeinträchtigung eines Gutes oder eine Wertminderung des ursprünglichen Zustandes einer Sache
schade damage; loss dommage — Perte matérielle; dégât (sens général)
schade damage; defect; flaw; harm; hurt; impairment; imperfection; loss dégâtdommage, détérioration amener par un accident ou une cause violente.
schade loss perte — Privation de quelque chose de précieux, d’agréable, de commode, qu’on avait. (Sens général).
schade harm; damage; detriment; disadvantage; hurt; injury; loss; defect; flaw; impairment; imperfection préjudicetort ; dommage.

Verwandte Übersetzungen für schade