Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. rechtsaf:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für rechtsaf (Niederländisch) ins Englisch

rechtsaf:

rechtsaf adv

  1. rechtsaf (rechtsom)

Übersetzung Matrix für rechtsaf:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
right gelijk; gerechtigheid; recht
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
right rechtsaf; rechtsom
to the right rechtsaf; rechtsom
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
right akkoord; correct; eerlijk; fair; gepast; geschikt; geëigend; goed; in orde; juist; juiste; kloppend; mee eens; passend; precies; rechts; uitgerekend; waar; zoëven
right turn rechtsaf; rechtsom

Antonyme für "rechtsaf":


Verwandte Definitionen für "rechtsaf":

  1. een weg aan de rechterkant in1
    • bij het stoplicht gaat u rechtsaf1

Wiktionary Übersetzungen für rechtsaf:

rechtsaf
adverb
  1. onder een min of meer rechte hoek naar rechts van richting wijzigen