Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. ongetwijfeld:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für ongetwijfeld (Niederländisch) ins Englisch

ongetwijfeld:


Übersetzung Matrix für ongetwijfeld:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- absoluut; beslist; volkomen; volstrekt
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
absolutely beslist; geheid; ongetwijfeld; vast en zeker; zeker absoluut; enenmale; faliekant; finaal; hartstikke; helemaal; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; vierkant; volstrekt; zeker
indeed beslist; geheid; gewis; heus; ongetwijfeld; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker 'tuurlijk; allicht; beslist; bijgevolg; daadwerkelijk; dus; echt; effectief; feitelijk; geheid; gewis; heus; jawel; jazeker; logisch; metterdaad; natuurlijk; onontkomelijk; reëel; stellig; tja; trouwens; uiteraard; vanzelfsprekend; vast; vast en zeker; voorwaar; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; warempel; wel; wel degelijk; weliswaar; welzeker; werkelijk; zeker; zonder twijfel; à propos
undoubtedly beslist; geheid; gewis; heus; ongetwijfeld; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
absolutely ja hoor; natuurlijk!
indeed inderdaad; ja
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
sure beslist; geheid; gewis; heus; ongetwijfeld; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker absoluut; beslist; echt; effectief; heus; ja; metterdaad; onvoorwaardelijk; onweerlegbaar; pertinent; reëel; ronduit; stellig; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; waar; waarachtig; warempel; werkelijk; zeker

Synonyms for "ongetwijfeld":


Antonyme für "ongetwijfeld":


Verwandte Definitionen für "ongetwijfeld":

  1. zonder beperkingen, helemaal1
    • zij heeft ongetwijfeld het goede antwoord gegeven1

Wiktionary Übersetzungen für ongetwijfeld:

ongetwijfeld
adverb
  1. Undoubtedly; unquestionably
  2. without doubt
prepositional ph
  1. -

Cross Translation:
FromToVia
ongetwijfeld undoubtedly; no doubt sans aucun doute — Avec certitude.