Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. natuurlijk!:


Niederländisch

Detailübersetzungen für natuurlijk! (Niederländisch) ins Englisch

natuurlijk!:

natuurlijk! Adjektiv

  1. natuurlijk! (vanzelf!)

Übersetzung Matrix für natuurlijk!:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
voluntary belangeloosheid; vrijwilligheid
yes jawoord
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
voluntary natuurlijk!; vanzelf!
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
absolutely absoluut; beslist; enenmale; faliekant; finaal; geheid; hartstikke; helemaal; ongetwijfeld; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; vierkant; volstrekt; zeker
certainly absoluut; beslist; feitelijk; geheid; gewis; heus; inderdaad; jawel; jazeker; onvoorwaardelijk; pertinent; reëel; ronduit; stellig; ten enenmale; vast; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker
naturally natuurlijk!; vanzelf! 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; dus; logisch; natuurlijk; onontkomelijk; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zonder twijfel
of course 'tuurlijk; absoluut; allicht; beslist; bijgevolg; dus; logisch; natuurlijk; onontkomelijk; ronduit; stellig; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zonder twijfel
voluntarily natuurlijk!; vanzelf! onverplicht; spontaan; uit vrije wil; vrijwillig
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
absolutely ja hoor; natuurlijk!
certainly ja hoor; natuurlijk!
of course ja hoor; natuurlijk!
yes ja hoor; natuurlijk! inderdaad; ja
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ofcourse natuurlijk!; vanzelf!
yes ja