Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. aard:
 2. aarden:
 3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für aard (Niederländisch) ins Englisch

aard:

aard [de ~ (m)] Nomen

 1. de aard (karakter; geaardheid; inborst)
  the nature
 2. de aard (inborst; karakter; mentaliteit; )
  the character; the disposition; the soul; the mind; the heart
 3. de aard (soort)
  the kind
  • kind [the ~] Nomen
 4. de aard (onderverdeling; klasse)
  the category; the class; the type; the genre

Übersetzung Matrix für aard:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
category aard; klasse; onderverdeling categorie; classificatie; genre; klasse; kleurcategorie; slag; soort; type
character aard; geaardheid; gemoed; inborst; inslag; karakter; mentaliteit; natuur debiel; figuur; flapdrol; geaardheid; gek; idioot; imbeciel; individu; karakter; karaktereigenschap; karaktertrek; kenmerk; kwalititeit; letter; letterteken; mafkees; mafketel; mafkikker; natuur; personage; teken; type; waanzinnige; zot
class aard; klasse; onderverdeling categorie; classificatie; college; collegium; genre; jaar; klas; klasse; les; lesuur; maatschappelijke klasse; objectklasse; orde; rang; schooljaar; schoolklas; slag; sociale groep; soort; stand; type
disposition aard; geaardheid; gemoed; inborst; inslag; karakter; mentaliteit; natuur arrangement; confessie; geloof; geloofsovertuiging; gemoedsaard; gemoedsgesteldheid; gezindheid; gezindte; inborst; indeling; opstelling; ordening; overtuiging; rangschikking; schikking; temperament; vaststaande mening; vurigheid
genre aard; klasse; onderverdeling genre; slag; soort; type
heart aard; geaardheid; gemoed; inborst; inslag; karakter; mentaliteit; natuur binnenste; bloedpomp; hart; hartje; kern
kind aard; soort genre; slag; soort; type
mind aard; geaardheid; gemoed; inborst; inslag; karakter; mentaliteit; natuur bewustzijn; brein; inzicht; rede; verstand
nature aard; geaardheid; inborst; karakter geaardheid; gemoedsaard; gemoedsgesteldheid; inborst; natuur; temperament; vurigheid
soul aard; geaardheid; gemoed; inborst; inslag; karakter; mentaliteit; natuur aandrift; daadkracht; energie; esprit; fut; innerlijk; kracht; momentum; psyche; puf; werklust; ziel
type aard; klasse; onderverdeling gast; genre; gozer; karakter; kerel; knakker; knul; letter; lettersoort; letterteken; lettertype; man; slag; soort; type; vent
- karakter; natuur; persoonlijkheid
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
class classificeren; rangschikken; rubriceren
mind bemoeien; inmengen; mengen; opletten; oppassen; uitkijken voor
type machineschrijven; tikken; typen
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
kind aangenaam; aardig; amicaal; attent; behulpzaam; goedaardig; goedhartig; goedig; goedmoedig; goeiig; hulpvaardig; in natura; kameraadschappelijk; mild; natura; plezierig; voorkomend; vriendelijk; vriendelijke; vriendschappelijk; zachtaardig; zachtmoedig; zachtzinnig
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
class frontaal; klassikaal

Verwandte Wörter für "aard":


Synonyms for "aard":


Verwandte Definitionen für "aard":

 1. manier waarop iets of iemand in elkaar zit1
  • Tina is opvliegend van aard1

Wiktionary Übersetzungen für aard:

aard
noun
 1. wezen, natuur, karakter
aard
noun
 1. character or nature

Cross Translation:
FromToVia
aard kind; sort; type acabit — désuet|fr Décrit la nature, ou la bonne qualité ou mauvaise de certaines choses.
aard genus; mankind; kind; type; sort; way; style; genre; gender genreensemble d’êtres, ou de choses, caractériser par un ou des traits communs.
aard nature; character natureensemble des êtres et des choses, univers. Ensemble en tant qu’ordonné et régir par des lois.

aard form of aarden:

aarden Verb (aard, aardt, aardde, aardden, geaard)

 1. aarden (gronden)
  to ground; to earthen
  • ground Verb (grounds, grounded, grounding)
  • earthen Verb (earthens, earthened, earthening)
 2. aarden (op aarde aansluiten)
  earth
 3. aarden (gewendraken; wennen; aanpassen)
  to get used to; to grow accustomed to; to settle down
  • get used to Verb (gets used to, got used to, getting used)
  • grow accustomed to Verb (grows accustomed to, grew accustomed to, growing accustomed to)
  • settle down Verb (settles down, settled down, settling down)

Konjugationen für aarden:

o.t.t.
 1. aard
 2. aardt
 3. aardt
 4. aarden
 5. aarden
 6. aarden
o.v.t.
 1. aardde
 2. aardde
 3. aardde
 4. aardden
 5. aardden
 6. aardden
v.t.t.
 1. ben geaard
 2. bent geaard
 3. is geaard
 4. zijn geaard
 5. zijn geaard
 6. zijn geaard
v.v.t.
 1. was geaard
 2. was geaard
 3. was geaard
 4. waren geaard
 5. waren geaard
 6. waren geaard
o.t.t.t.
 1. zal aarden
 2. zult aarden
 3. zal aarden
 4. zullen aarden
 5. zullen aarden
 6. zullen aarden
o.v.t.t.
 1. zou aarden
 2. zou aarden
 3. zou aarden
 4. zouden aarden
 5. zouden aarden
 6. zouden aarden
diversen
 1. aard!
 2. aardt!
 3. geaard
 4. aardende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für aarden:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
earth aarde; aardkloot; aardkorst; bodem; bol; globe; grond
ground aarde; aardkorst; afweging; bodem; bodemoppervlak; bouwterrein; gebied; gemalen; grond; kavel; overdenking; overweging; perceel; terrein; vermalen; vloer
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
earth aarden; op aarde aansluiten
earthen aarden; gronden
get used to aanpassen; aarden; gewendraken; wennen aanwennen; eigenmaken; gewend raken; gewennen; leren
ground aarden; gronden funderen; hameren; instellen; invoeren; kloppen met een hamer; koloniseren; onderbouwen; onderheien; oprichten; settelen; stichten; vestigen
grow accustomed to aanpassen; aarden; gewendraken; wennen
settle down aanpassen; aarden; gewendraken; wennen gaan zitten; gewend raken; inburgeren; plaatsnemen; zich neerzetten

Wiktionary Übersetzungen für aarden:

aarden
adjective
 1. van aarde gemaakt
verb
 1. zich thuis voelen, wennen, gewoon worden
 2. ~ naar
aarden
verb
 1. to connect an electrical conductor
 2. connect electrically to the earth

Verwandte Übersetzungen für aard