Most Recent niederländische Words:

onderhoudsbeurt wijziging bankrekening liggen gelegen plaats plaatsen plaat support hoogwaardig verdwijnen etiket etiketten nuttig nuttigen aantasten aanmerking aansluiting bord recht rechten toevoer toevoeren vernieuwen optie gek seksueel stagiair vullen bombarderen inspelen ramen ram dienst oppikken mei variëren dominant kennen schrijnwerker tegemoetkoming speelruimte plaatsing schoen inlichting begeleiding verduurzaming verrekenen opvolging verwijzen afronden integer ongelofelijk verrichting lepel lepelen voltooien Londen telefooncentrale verdringen label snel snelheid haring achterkant arbeidskosten indiceren specifiek vaststaan vaststaand uitpluizen wijsmaken oranje volgroeid indicator onder meer bovendien militair wild argwaan opslagen toekomst opladen dubbel oost elkaar geschikt schikken binden bindend beledigen beledigend starten start namelijk Start engine lunch lunchen opvoeren opvaren toekomen blokkeren Blokkeren aangaan verwantschap waardoor principe alleen allee zuidelijk tewerkstelling principal zwaartekracht samenhang uiterst uiterste gemeente ontstaan inzake knagen erkennen plein leefomgeving doorstart ongewijzigd verkrijgen sofinummer kunnen willen wil bundelen bundel vakantie vergunning waardevol uitvoeren uitvaren afhankelijk afhankelijkheid gebeurtenis uitwisseling uitzonderlijk uitzonderlijke krant Krant sowieso senator worst plat instandhouden meerwaarde regelen regel vulling alikruik wensen wens folie gevolg boetiek bereiken reeds oneindig aanpassen werkzaamheid werkzaam aangepast blokkade toepasbaar toepasbaarheid sterkte sterken splitsing afwezig afwezigheid jager jagers mijnheer belangen komen kom vergelijken ons Vergelijking villa aanhouden overschrijven verwerken enerzijds als contemporain indruk indrukken Griekenland uitzicht tafelberg brief briefje twee

Most Recent englische Words:

most mostly support sense sensing formation underline excel fix strange purport draft storeroom integer label flake flaking plaster labor indicate pipe piping indicator satisfaction glass glasses crest wild agios warehouse broad wear gear Gear congress charge start engine yield flatter flattering principal streamline merit merits workflow fluent declare strike senator deliver heather establish established epilogue negotiate deviate deviation dredge dredging sterilise endorse endorsement wimp preside comparison compare salvation occur poison poisoning doctrine major oldie cleat similar amplify sound reverberate mope issue steady incident exert breed abject parody transfer effort commitment succession immigration immigrate immediate state-authority disentangle instruction charging gossip overpower clasp-fastening pretty prettiness moisture stanza spin notify notified expedition provide grind grinding pity stake stakes steal amend hostage gnome subpoena exercise multi-faceted enforce apply will shall absolute zone casing least way licence squabble dissolve dissolved mix mixed mingled mingle creche tenacious sprightly submarine diploma circus software prisoner prisoners vault vaults platform product match sponge sponging resemble gravel recovery van VAN procedure thirty-something spiritless considerate perception impose adolescent respectively toddler elderly duplicate culminate resume Resume dunce spectator order currency Currency vendor vendors relapse lend Lent lay-out layout declination sentinel schedule Schedule drive driver position endurance unfortunately overdraft sad splendid abundance credit