Most Recent niederländische Words:

werken werk proberen samenwerken ober Wow! vacature belangen trouwens slap opspelden speld spelden aanpakken activa e-mail E-mail benadrukken as IL tegengaan mogen lachen lach haten haat brengen kennen sterven uitdoen krijgen vooruitstrevend vooruitstreven volgen vooruitlopen leren leer dansen dans inschrijven opsturen zwijgen verbieden geloven immens bevallen curriculum huishouding konijn leerzaam voorschot de rekenen indienen indien p.a. pa PA lastig point plassen plas onderscheiden onderscheid vliegtuig verder dan gedrag ongewenst melding plezier plezieren informatie blad aandelenbeurs genoeg tweeling mededeling hoogstwaarschijnlijk behandelen behandeld coöperatie schrijfsel schrijfsels kinderopvang creche crèche ligging café stempel stempelen badjas onbekend Onbekend tekort tekorten overuur overuren lafaard soms som telefoongesprek Telefoongesprek overgang bevestigen opleiding knobbel bekend bekennen verzoeken bewandelen schrikdraad schrikkeldraad informeren kerkdienst felle hierom overdrijven overdreven toevoeging verbetering ongeveer natuurlijk natuurlijk! pesticide vertrekken voeding blijven welzijn verbergen afspreken onfeilbaar bul bultje genieten toewijzen scheepswerf fut onlosmakelijk naamsbekendheid verwachting teleurstellen teleurgesteld oppervlakte microbe spoed spoeden mijmeren dakpan hutspot pan PAN rollenspel draaien draai iedereen Iedereen taart invoegen ingevoegd beek beekje koepel aureool winnen bewind ingangsdatum verlichting koe vergeven dicht dichtbij boerderij dichterbij literair speling slecht slechten inhalen vrachtwagen voorstander vanzelf vanzelf! tegenkomen hartsvriend veroordeling mozaïek opvolger baby monnik zeulen melancholisch grootgrondbezitter opstand enkel verheerlijken verheerlijkt profiel Profiel verfkwast

Most Recent englische Words:

sup small smaller sun slap settle bo'sun warrant warranting significant bass rubbish betrayal need director show exclude caught curriculum conservation surprise surprised late functionality honor honored suffer suffering precipice refinement abhorrent apply application deprive deprived crime Crime amazing amaze encounter estimate estimated reject certain distracted promote promoter shop despondency approximately tranquility uninhibited honesty cease annoy annoyed headstrong insolent dissatisfied notify notification matt grave emit numb imagine gape gain expense café nevertheless tense tension acknowledge abate abatement thunder amend amendment pesticide herbicide pest hairy position Position bully bullying experience float contribute contribution debris discourage discouragement subpoena vulnerable judge faithful moat avert averting anxiety cellular record recording renewal contest contested margin excess blot unplug slender mold microbe coil overlook incompatible fragrance copious copiously win regardless deter implement decanter parenthesis play threshold Threshold encountering surround government govern inconvenience timid entice enticing throb throbbing dash illuminate penny regret nett feel feeling hairdo flaw curve curving tablespoon stage heuristic supermarket ambush boisterous tough brace enclose carp handle orthodox minimum sad warn warning cod C.O.D. COD tear torn ambulatory sufficient pledge bore boring bad-tempered patriarch enclosed she manuscript cute enclosure offer abundant abundantly bouillon sealer plaque grace slab bookmark depreciation wreck wrecker fluid brain-racking righteous righteousness