Most Recent niederländische Words:

archetype kop koppen status peettante reden redenen pletten zakelijk ingaan verhaal verhalen Limousin aanwijzing aanwijzingen dupe bemerking boekhouding kwartel treurwilg Chanson kruiden kruien graad vaak klein sympathiek vermogen scheet scheetje grijpen rond ronde zeemeermin slag melange teruggrijpen herziening natuurlijk natuurlijk! aankomen komaan beschouwen opkomst verschijning beoordelen hopelijk Zuid-Amerika rinkelen tevoorschijnkomen schlager ontwaren vasthechten vastgehecht zelfgenoegzaam zelfgenoegzaamheid saai winst omzet omzetten onoplosbaar leuk soms som uitgommen verhinderen proper briefing benieuwd benieuwen citeren overheersen indiaan overheersend Indiaan maatregel overstroming financieren financier hamster hamsteren goed vergiftigen bijzetten kracht inhouden inhoud Inhoud beginnen begin vondst hol hollen rek rekken vrouwelijk armoede wijken wijk gokken gok afrekening mos spar cursus begeleiden begeleid campagne pul koppelen koppel halsstarrig halsstarrigheid eigenaardig eigenaardigheid vergeven noodzakelijk hopeloos uitleggen uitleg verschillen verschil samenwerking opruien buren buur opzoeken Opzoeken mannelijk stelen naleven gestolen spelen spel aardig benodigdheden bedrijven wedijveren wedijver taugé fit indikken verdikken uitrekenen bedwelmen bedwelmd coupon rails NAP slagen geslaagd afgelasten afgelast aannemen drinken bloem aannemelijk aannemelijkheid namelijk staartstuk vechten voicemail tegenslag kunnen concentreren engels Engels daardoor verzendkosten ontrafelen telefoon telefoontje plannen plan sfeer aanspreken rum voeding onbaatzuchtig onbaatzuchtigheid zeearend betekenis steenarend vast vasten wisselen wisselend label vakbond hoes haag voorlaatst huiswerk bijles teleurstellen zelfstandig woedend woeden kater advies

Most Recent englische Words:

archetype gain furnace apex Limousin dupe submission pavement abundance thee slag feasibility canopy challenge discern discerning abominable proper brief briefing that servant contaminate difficult cypher conviction wrath DTC misfortune quarantine stick insipid vapid accept acceptable assumption status tap happy molest RAC pretend pretended conceive disseminate dissemination beg begging admitted unfindable verb condition conditions represent interlock interlocking recovery comparative sudden suddenly sick restrict restricted restrain household prescription jerk dread ahead hook heal health nail nailing avant-garde confession scholarship regional cubicle access mayor bureaucratic sustain tale negate bail confuse confused appease appeasement remain lie organize organized melt melting arrange pangolin mace terrified insatiable involve involved crib gripe mood pageant pageants remnant charge coupon rail powerless raise raised nap NAP refill insecure dash vernacular binge instead paralyze redundant confer permit sign able extent brother throw stock owe lighter retribution amend amends accountability hunk hire schedule scheduled alter tend interview assent vast manage degree label Manage inline advertisement be tender tenderness pole produce give responsible cry come hooligan hooligans mayhem mundane scream happiness microphone fetter lewd lose topic purify forget edibles pawnshop use vine top travel traveler latency concentrate oak chat geophysics undulate undulating NRA stop mate grace jerks nor execute executive warble tusk