Niederländisch

Detailübersetzungen für doorstaan (Niederländisch) ins Deutsch

doorstaan:

doorstaan Verb (doorsta, doorstaat, doorstond, doorstonden, doorgestaan)

 1. doorstaan (verdragen; doorleven; verteren; verduren)
  vertragen; bestehen; verdauen; überstehen; ertragen; erfahren; aushalten; durchhalten; dulden; leiden; ausgeben; erleiden; tragen; erleben; stehlen; verzehren; überdauern; sinken; zehren; erdulden; ausharren; fühlen; untergehen; verbrauchen; aufbrauchen; standhalten; durchmachen; aufzehren
  • vertragen Verb (vertrage, vertragst, vertragt, vertragte, vertragtet, vertragt)
  • bestehen Verb (bestehe, bestehst, besteht, bestand, bestandet, bestanden)
  • verdauen Verb (verdaue, verdaust, verdaut, verdaute, verdautet, verdaut)
  • überstehen Verb (überstehe, überstehst, übersteht, überstand, überstandet, überstanden)
  • ertragen Verb (ertrage, erträgst, erträgt, ertrug, ertrugt, ertragen)
  • erfahren Verb (erfahre, erfährst, erfährt, erfuhr, erfuhrt, erfuhren)
  • aushalten Verb (halte aus, hältst aus, hält aus, hielt aus, hieltet aus, ausgehalten)
  • durchhalten Verb (halte durch, hältst durch, hält durch, hielt durch, hieltet durch, durchgehalten)
  • dulden Verb (dulde, duldest, duldet, duldete, duldetet, geduldet)
  • leiden Verb (leide, leidest, leidet, litt, littet, gelitten)
  • ausgeben Verb (gebe aus, gibst aus, gibt aus, gab aus, gabt aus, ausgegeben)
  • erleiden Verb (erleide, erleidest, erleidet, erlitt, erlittet, erlitten)
  • tragen Verb (trage, trägst, trägt, trug, trugt, getragen)
  • erleben Verb (erlebe, erlebst, erlebt, erlebte, erlebtet, erlebt)
  • stehlen Verb (stehle, stiehlst, stiehlt, stahl, stahlet, gestohlen)
  • verzehren Verb (verzehre, verzehrst, verzehrt, verzehrte, verzehrtet, verzehrt)
  • überdauern Verb (überdauere, überdauerst, überdauert, überdauerte, überdauertet, überdauert)
  • sinken Verb (sinke, sinkst, sinkt, sank, sankt, gesunken)
  • zehren Verb (zehre, zehrst, zehrt, zehrte, zehrtet, gezehrt)
  • erdulden Verb (erdulde, erduldest, erduldet, erduldete, erduldetet, erduldet)
  • ausharren Verb (harre aus, harrst aus, harrt aus, harrte aus, harrtet aus, ausgeharrt)
  • fühlen Verb (fühle, fühlst, fühlt, fühlte, fühltet, gefühlt)
  • untergehen Verb (untergehe, untergehst, untergeht, untergang, untergangt, untergegangen)
  • verbrauchen Verb (verbrauche, verbrauchst, verbraucht, verbrauchte, verbrauchtet, verbraucht)
  • aufbrauchen Verb (brauche auf, brauchst auf, braucht auf, brauchte auf, brauchtet auf, aufgebraucht)
  • standhalten Verb (halte stand, hälst stand, hält stand, hielt stand, hieltet stand, stand gehalten)
  • durchmachen Verb (mache durch, machst durch, macht durch, machte durch, machtet durch, durchgemacht)
  • aufzehren Verb (zehre auf, zehrst auf, zehrt auf, zehrte auf, zehrtet auf, aufgezehrt)
 2. doorstaan (uithouden; dragen; volhouden; )
  aushalten; tragen; ertragen; durchhalten; ausgestreckt halten; ausharren
  • aushalten Verb (halte aus, hältst aus, hält aus, hielt aus, hieltet aus, ausgehalten)
  • tragen Verb (trage, trägst, trägt, trug, trugt, getragen)
  • ertragen Verb (ertrage, erträgst, erträgt, ertrug, ertrugt, ertragen)
  • durchhalten Verb (halte durch, hältst durch, hält durch, hielt durch, hieltet durch, durchgehalten)
  • ausharren Verb (harre aus, harrst aus, harrt aus, harrte aus, harrtet aus, ausgeharrt)

Konjugationen für doorstaan:

o.t.t.
 1. doorsta
 2. doorstaat
 3. doorstaat
 4. doorstaan
 5. doorstaan
 6. doorstaan
o.v.t.
 1. doorstond
 2. doorstond
 3. doorstond
 4. doorstonden
 5. doorstonden
 6. doorstonden
v.t.t.
 1. heb doorgestaan
 2. hebt doorgestaan
 3. heeft doorgestaan
 4. hebben doorgestaan
 5. hebben doorgestaan
 6. hebben doorgestaan
v.v.t.
 1. had doorgestaan
 2. had doorgestaan
 3. had doorgestaan
 4. hadden doorgestaan
 5. hadden doorgestaan
 6. hadden doorgestaan
o.t.t.t.
 1. zal doorstaan
 2. zult doorstaan
 3. zal doorstaan
 4. zullen doorstaan
 5. zullen doorstaan
 6. zullen doorstaan
o.v.t.t.
 1. zou doorstaan
 2. zou doorstaan
 3. zou doorstaan
 4. zouden doorstaan
 5. zouden doorstaan
 6. zouden doorstaan
diversen
 1. doorsta!
 2. doorstaat!
 3. doorgestaan
 4. doorstaand
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für doorstaan:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aufbrauchen doorleven; doorstaan; verdragen; verduren; verteren afdragen; bikken; bunkeren; consumeren; doorjagen; eten; gebruiken; naar binnen werken; nuttigen; opeten; opmaken; opvreten; schransen; schrokken; slijten; tegoed doen; tot zich nemen; uitgeven voor een maaltijd; verbruiken; verorberen; verslijten; verslinden; verteren; vreten; zitten proppen
aufzehren doorleven; doorstaan; verdragen; verduren; verteren bikken; bunkeren; consumeren; eten; gebruiken; leegeten; naar binnen werken; nuttigen; opeten; oppeuzelen; opteren; opvreten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; uitgeven voor een maaltijd; verbruiken; verorberen; verslinden; verteren; vreten; zitten proppen
ausgeben doorleven; doorstaan; verdragen; verduren; verteren besteden; distribueren; doorbrengen; iets uitgeven; ronddelen; slijten; spenderen; uitbrengen; uitgeven; uitkeren; uitreiken; verdelen; vergeven; verstrekken; weggeven; wegschenken
ausgestreckt halten doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden
aushalten doorleven; doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; verteren; volhouden dulden; financieel steunen; financieren; onderhouden; standhouden; velen; verdragen; zich staande houden
ausharren doorleven; doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; verteren; volhouden doorgaan; doorzetten; dulden; standhouden; velen; verdragen; volharden; volhouden; zich staande houden
bestehen doorleven; doorstaan; verdragen; verduren; verteren slagen voor
dulden doorleven; doorstaan; verdragen; verduren; verteren dulden; gedogen; laten; permitteren; toelaten; tolereren; velen; verdragen
durchhalten doorleven; doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; verteren; volhouden doordouwen; doorknokken; doorzetten; dulden; standhouden; velen; verdragen; zich staande houden
durchmachen doorleven; doorstaan; verdragen; verduren; verteren avanceren; beleven; doorfuiven; doorlopen; doormaken; ervaren; gewaarworden; ondervinden; verder lopen; verdergaan; voelen; voortgaan
erdulden doorleven; doorstaan; verdragen; verduren; verteren
erfahren doorleven; doorstaan; verdragen; verduren; verteren aanvoelen; achterhalen; beleven; ervaren; ervaren als; gewaarworden; ondervinden; te weten komen; voelen; voorvoelen
erleben doorleven; doorstaan; verdragen; verduren; verteren beleven; doormaken; ervaren; ervaren als; gewaarworden; ondervinden; voelen
erleiden doorleven; doorstaan; verdragen; verduren; verteren
ertragen doorleven; doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; verteren; volhouden lijden; obstructie plegen
fühlen doorleven; doorstaan; verdragen; verduren; verteren aanvoelen; bemerken; bespeuren; betasten; bevoelen; gewaarworden; iets voelen; inleven; invoelen; meeleven; merken; ontwaren; vingeren; voelen; voorvoelen; waarnemen; zien
leiden doorleven; doorstaan; verdragen; verduren; verteren laten; lijden; permitteren; toelaten
sinken doorleven; doorstaan; verdragen; verduren; verteren achteruitgaan; afdekken; afnemen; afruimen; bezinken; declineren; kelderen; lager worden; minder worden; neergaan; onder water gaan; ondergaan; opruimen; ten onder gaan; vergaan; zakken; zinken
standhalten doorleven; doorstaan; verdragen; verduren; verteren aanhouden; bestand zijn tegen; standhouden; voortbestaan; voortduren; zich staande houden
stehlen doorleven; doorstaan; verdragen; verduren; verteren achterhouden; achteroverdrukken; afnemen; benemen; beroven van; depriveren; gappen; graantje meepikken; inpikken; jatten; kapen; ladelichten; leegplunderen; leegstelen; meepikken; ontfutselen; ontnemen; ontstelen; ontvreemden; pikken; plunderen; roven; snaaien; stelen; te kort doen; toeëigenen; uitplunderen; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; vervreemden; wegfutselen; weggraaien; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken
tragen doorleven; doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; verteren; volhouden aan hebben; dragen; gebukt gaan onder; sjouwen; tempo maken; torsen; zeulen
untergehen doorleven; doorstaan; verdragen; verduren; verteren bezwijken; de weg kwijtraken; in elkaar storten; onder water gaan; ondergaan; te gronde gaan; ten onder gaan; ten ondergaan; verdwalen; vergaan; verkeerd gaan; verkeerd lopen; verongelukken; zinken
verbrauchen doorleven; doorstaan; verdragen; verduren; verteren doorjagen; interen; opgebruiken; opkrijgen; opmaken; opvreten; uitgeven voor een maaltijd; verbruiken; verorberen; verslinden; verteren
verdauen doorleven; doorstaan; verdragen; verduren; verteren opvreten; verorberen; verslinden
vertragen doorleven; doorstaan; verdragen; verduren; verteren
verzehren doorleven; doorstaan; verdragen; verduren; verteren bikken; binnenkrijgen; bunkeren; consumeren; eten; gebruiken; kluiven; knauwen; leegeten; naar binnen werken; nuttigen; opeten; oppeuzelen; opslokken; opvreten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; uitgeven voor een maaltijd; verorberen; verslinden; verteren; vreten; zitten proppen; zwelgen
zehren doorleven; doorstaan; verdragen; verduren; verteren afbreken; ergens uitscheuren; ruineren; slopen; uitgeven voor een maaltijd; vernielen; vernietigen; verteren; verwoesten
überdauern doorleven; doorstaan; verdragen; verduren; verteren dulden; in leven blijven; langer duren; overleven; velen; verdragen
überstehen doorleven; doorstaan; verdragen; verduren; verteren in leven blijven; overleven
- uitstaan
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
verbrauchen verbruiken
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ausgeben weggegeven
erfahren bedreven; bekwaam; doorkneed; ervaren; gediplomeerd; gekwalificeerd; geoefend

Synonyms for "doorstaan":


Verwandte Definitionen für "doorstaan":

 1. het meemaken en uithouden1
  • hij doorstond een vervelende ziekte1

Wiktionary Übersetzungen für doorstaan:

doorstaan
verb
 1. ondanks moeilijkheden er nog goed voorstaan
 2. overleven

Cross Translation:
FromToVia
doorstaan aushalten abide — to endure
doorstaan bestehen; durchstehen stand — to undergo; withstand; hold up
doorstaan aushalten; dulden; erdulden; ertragen; leiden; erleiden endurersouffrir, supporter avec fermeté, constance.
doorstaan annehmen; akzeptieren; entgegennehmen; im Empfang nehmen; aufnehmen; auf sich nehmen; sich gefallen lassen; hinnehmen; eingehen auf; einwilligen in; aushalten; dulden; erdulden; ertragen; leiden; erleiden souffrirsentir de la douleur.