Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
 1. zoals:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für zoals (Niederländisch) ins Deutsch

zoals:

zoals Adjektiv

 1. zoals (naar)
  wie; als; gleichwie; gemäß; während; weil; so; indem; denn; indessen; wogegen; indes; wo; ja; da

Übersetzung Matrix für zoals:

OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ja inderdaad; ja
so en dus; ofwel
wie hoezeer ook
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
als naar; zoals als; dan; toen
da naar; zoals aangezien; aldaar; alsdan; daar; daarginds; destijds; ginder; ginds; immers; indertijd; omdat; toen; toenmaals; toentertijd; tzp; vermits
denn naar; zoals als; daadwerkelijk; dan; desalniettemin; desondanks; evengoed; immers; metterdaad; niettegenstaande; omdat; toch; want
gemäß naar; zoals alsmede; alsook; conform de regel; desgelijks; dito; evenals; evenzo; in overeenstemming met; naar de regel; ook; op dezelfde wijze; overeenkomstig; passend bij; precies zo; volgens
gleichwie naar; zoals in overeenstemming met; net als
indem naar; zoals doordat
indes naar; zoals echter; inmiddels; intussen; maar; ondertussen; tussentijds
indessen naar; zoals echter; inmiddels; intussen; maar; ondertussen; terwijl; tussentijds
ja naar; zoals ja; jawel; wel; welnu
so naar; zoals op die manier; ziezo; zus
weil naar; zoals aangezien; daar; omdat; vermits
wie naar; zoals evenzo; hoe; hoeveel; in overeenstemming met; naargelang; naarmate; net zo; op welke manier; wat
wo naar; zoals waar; waarin
wogegen naar; zoals waartegen
während naar; zoals gedurende; gedurende geruime tijd; niet boven; onder; ondertussen; terwijl; tijdens

Verwandte Definitionen für "zoals":

 1. geeft een vergelijking aan1
  • hij doet het zoals zijn vader het altijd deed1

Wiktionary Übersetzungen für zoals:

zoals
conjunction
 1. in die mate als
  • zoalswie
 2. bijvoorbeeld
  • zoalswie

Cross Translation:
FromToVia
zoals wie like — such as
zoals gleich like — similar
zoals nach; wie like — somewhat similar to

Verwandte Übersetzungen für zoals