Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
 1. zo:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für zo (Niederländisch) ins Deutsch

zo:


Übersetzung Matrix für zo:

AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- aldus; dadelijk; straks; zodanig
ConjunctionVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- als; evenals; indien; wanneer
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
demzufolge aldus; dientengevolge; dus; zo; zodoende bijgevolg; daarom; derhalve; dus
deshalb aldus; dientengevolge; dus; zo; zodoende daarom; derhalve; deswege; vandaar; vandaar dat; zodoende
gleich direct; zo; zo meteen eender; eenvormig; effen; egaal; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkvormig; geslepen; glad; hetzelfde; identiek; net zo; onveranderd; op elkaar lijkend; overeenkomend; plat; strak; vlak; vlakuit
infolgedessen aldus; dientengevolge; dus; zo; zodoende als gevolg van; bijgevolg; daarom; derhalve; door; dus; ingevolge; ten gevolge van
noch einen Moment direct; zo; zo meteen
sofort direct; zo; zo meteen aanstonds; acuut; dadelijk; direct; gelijk; met onmiddellijk effect; met onmiddellijke ingang; meteen; onmiddellijk; per direct; subiet; terstond
sogleich direct; zo; zo meteen aanstonds; direct; in een tel; in een wip; terstond

Synonyms for "zo":


Antonyme für "zo":


Verwandte Definitionen für "zo":

 1. op deze manier1
  • dat moet je zo doen1
 2. geeft een voorwaarde aan, in het geval dat1
  • zo nodig kom ik helpen1
 3. over een poosje1
  • ik kom zo1
 4. net als1
  • zo vader zo zoon1
 5. als iets uit de werkelijkheid1
  • zo iemand ontmoet je niet vaak1
 6. in die mate1
  • hij is al zo groot als zijn vader1

Wiktionary Übersetzungen für zo:


Cross Translation:
FromToVia
zo so so — very
zo so so — to a particular extent
zo so so — in a particular manner
zo bald soon — within a short time
zo so thus — in this way or manner

Verwandte Übersetzungen für zo