Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. eigenlijk:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für eigenlijk (Niederländisch) ins Deutsch

eigenlijk:

eigenlijk Adjektiv

  1. eigenlijk (werkelijk)

Übersetzung Matrix für eigenlijk:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- feitelijk
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
eigentlich eigenlijk; werkelijk in wezen
wirklich eigenlijk; werkelijk beslist; daadwerkelijk; echt; echte; effectief; feitelijk; geheid; gewis; heus; in feite; in werkelijkheid; metterdaad; reëel; stellig; vast en zeker; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; warempel; wel degelijk; welzeker; werkelijk; werkelijke; zeker; zowaar
überhaupt eigenlijk; werkelijk trouwens; à propos

Verwandte Wörter für "eigenlijk":

  • eigenlijke

Synonyms for "eigenlijk":


Verwandte Definitionen für "eigenlijk":

  1. wat echt zo is1
    • de eigenlijke oorzaak van de ramp is die kapotte motor1
  2. in de grond van de zaak, in werkelijkheid1
    • ze doet wel boos, maar eigenlijk is ze heel aardig1

Wiktionary Übersetzungen für eigenlijk:


Cross Translation:
FromToVia
eigenlijk tatsächlich actual — emphasise a noun
eigenlijk eigentlich actually — really
eigenlijk tatsächlich; eigentlich; in Wirklichkeit as a matter of fact — actually
eigenlijk eigentlich proper — in the very strictest sense of the word
eigenlijk echt; recht; wahr; wahrhaft; real; wirklich réelvéritable, effectif, vrai, sans fiction ni figure.
eigenlijk wahr; echt; recht; wahrhaft; im Recht; rechthabend vrai — Qui est conforme à la vérité, à ce qui est réellement.