Niederländisch

Detailübersetzungen für bekwaam (Niederländisch) ins Deutsch

bekwaam:

bekwaam Adjektiv

 1. bekwaam (capabel; geschikt; competent)
  fähig; befähig; kapabel; kompetent
 2. bekwaam (bedreven; geoefend)
 3. bekwaam (behendig; handig; vaardig; kundig)
  handlich; geschickt; klug; treffend; tüchtig; pfiffig; spitzfindig; gewandt; tauglich; geübt; raffiniert; scharfsinnig; schlau

Übersetzung Matrix für bekwaam:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
erfahren aanvoelen; achterhalen; beleven; doorleven; doorstaan; ervaren; ervaren als; gewaarworden; ondervinden; te weten komen; verdragen; verduren; verteren; voelen; voorvoelen
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- capabel; geschikt
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
befähig bekwaam; capabel; competent; geschikt
bewandert bedreven; bekwaam; geoefend bedreven; doorkneed; ervaren; noest; onvermoeibaar
erfahren bedreven; bekwaam; geoefend doorkneed; ervaren; gediplomeerd; gekwalificeerd
fachmännisch bedreven; bekwaam; geoefend briljant; competent; deskundig; geniaal; gespecialiseerd; ingenieus; knap; kundig; kunstig; oordeelkundig; specialistisch; ter zake kundig; vaardig; vakbekwaam; vakkundig; vernuftig; vindingrijk
fähig bekwaam; capabel; competent; geschikt briljant; fysiek in staat; in staat; ingenieus; knap; kundig; kunstig; vaardig; vindingrijk
geschickt behendig; bekwaam; handig; kundig; vaardig adrem; bedachtzaam; bijdehand; briljant; bruikbare; clever; correct; doordacht; gevat; ingenieus; kien; knap; kundig; kunstig; leuk om te zien; nadenkend; pienter; raadzaam; raak; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; snugger; uitgeslapen; vaardig; verstandig; vindingrijk; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig
geschult bedreven; bekwaam; geoefend belezen; briljant; doorkneed; erudiet; ervaren; gediplomeerd; gekwalificeerd; geleerd; geletterd; geschoold; gestudeerd; hooggeleerd; ingenieus; intelligent; knap; kundig; kunstig; onderwezen; ontwikkeld; slim; vaardig; vindingrijk; wijs; zeer geleerd; zeer ontwikkeld
gewandt behendig; bekwaam; handig; kundig; vaardig achterbaks; adrem; arglistig; bijdehand; briljant; clever; doorkneed; doortrapt; ervaren; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; gluiperig; ingenieus; kien; knap; kundig; kunstig; leep; link; listig; pienter; raak; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; snood; snugger; stiekem; uitgekookt; uitgeslapen; vaardig; vindingrijk
geübt bedreven; behendig; bekwaam; geoefend; handig; kundig; vaardig adrem; bijdehand; briljant; clever; doorkneed; ervaren; gevat; ingenieus; kien; knap; kundig; kunstig; pienter; raak; schrander; slim; snedig; snugger; uitgeslapen; vaardig; vindingrijk
handlich behendig; bekwaam; handig; kundig; vaardig armzalig; briljant; eenvoudig te bedienen; gemakkelijk te hanteren; handelbaar; handzaam; hanteerbaar; ingenieus; karig; knap; kundig; kunstig; mager; makkelijk in het gebruik; pover; schamel; schraal; vaardig; vindingrijk
kapabel bekwaam; capabel; competent; geschikt
klug behendig; bekwaam; handig; kundig; vaardig adrem; belezen; bevattelijk; bijdehand; briljant; clever; erudiet; geletterd; geniaal; gestudeerd; gevat; gis; goedleers; hooggeleerd; ingenieus; intelligent; kien; knap; kundig; kunstig; ontwikkeld; pienter; raak; rationeel; redelijk; schrander; slim; snedig; snugger; uitgeslapen; vaardig; vernuftig; verstandelijk; vindingrijk; vlug van begrip; wijs; zeer geleerd; zeer ontwikkeld
kompetent bekwaam; capabel; competent; geschikt competent; deskundig; oordeelkundig; ter zake kundig; vakbekwaam; vakkundig
kundig bedreven; bekwaam; geoefend briljant; geniaal; ingenieus; knap; kundig; kunstig; vaardig; vernuftig; vindingrijk
pfiffig behendig; bekwaam; handig; kundig; vaardig adrem; bij de pinken; bijdehand; clever; geestig; gehaaid; geinig; geslepen; gevat; gewiekst; goochem; grappig; kien; knap; koddig; komiek; komisch; lachwekkend; leep; leuk; leuk om te zien; lollig; pienter; raak; scherpzinnig; schrander; slim; sluw; snedig; snugger; spits; spitsvondig; uitgekiend; uitgekookt; uitgeslapen
raffiniert behendig; bekwaam; handig; kundig; vaardig achterbaks; arglistig; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; link; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt
sachverständig bedreven; bekwaam; geoefend bedachtzaam; briljant; competent; correct; deskundig; doordacht; geniaal; ingenieus; knap; kundig; kunstig; nadenkend; oordeelkundig; pienter; raadzaam; ter zake kundig; vaardig; vakbekwaam; vakkundig; vernuftig; verstandig; vindingrijk; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig
scharfsinnig behendig; bekwaam; handig; kundig; vaardig adrem; bijdehand; briljant; clever; gevat; gis; ingenieus; intelligent; inventief; kien; knap; kundig; kunstig; pienter; raak; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; snugger; uitgeslapen; vaardig; vernuftig; vindingrijk
schlau behendig; bekwaam; handig; kundig; vaardig achterbaks; adrem; arglistig; bij de pinken; bijdehand; briljant; clever; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; gluiperig; goochem; ingenieus; intelligent; kien; knap; kundig; kunstig; leep; leuk om te zien; link; listig; pienter; raak; scherpzinnig; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; snood; snugger; spits; stiekem; uitgekookt; uitgeslapen; vaardig; vindingrijk
spitzfindig behendig; bekwaam; handig; kundig; vaardig adrem; arglistig; bijdehand; clever; doortrapt; geraffineerd; geslepen; gevat; kien; leep; link; listig; pienter; raak; scherpzinnig; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; snugger; sofistisch; spitsvondig; uitgekiend; uitgeslapen
tauglich behendig; bekwaam; handig; kundig; vaardig betrouwbaar; bruikbare; degelijk; deugdelijk; fysiek in staat; in staat; solide; stevig
treffend behendig; bekwaam; handig; kundig; vaardig karakteristiek; kenmerkend; kenschetsend; ragfijn; tekenend; typerend; typisch
tüchtig bedreven; behendig; bekwaam; geoefend; handig; kundig; vaardig behoorlijk; betrouwbaar; bitter teleurgesteld; briljant; danig; degelijk; deugdelijk; duchtig; geagiteerd; gedegen; ingenieus; intelligent; knap; kundig; kunstig; levendig; vaardig; van goede hoedanigheid; verbitterd; verhit; vindingrijk

Verwandte Wörter für "bekwaam":


Synonyms for "bekwaam":


Verwandte Definitionen für "bekwaam":

 1. iets heel goed kunnen1
  • hij is een bekwaam chauffeur1

Wiktionary Übersetzungen für bekwaam:

bekwaam
adjective
 1. (van een persoon) in staat om bepaalde taken goed uit te voeren; competent

Cross Translation:
FromToVia
bekwaam fähig capable — able and efficient
bekwaam kompetent competent — Skilled
bekwaam tüchtig; fähig; kompetent; befähigt; bewandert; erfahren; sachkundig; geübt proficient — skilled
bekwaam geschickt; gewandt; schlau; gescheit adroit — Qui a de l’adresse. (Sens général).
bekwaam anstellig; behende; fix; geschickt; geübt; gewandt habileadroit ; qui fait ce qu’il entreprendre avec souplesse.
bekwaam fähig; imstande habile — (term, par substantivation) personne qui a de l'habileté.

bekwaam form of bekwamen:

bekwamen Verb (bekwaam, bekwaamt, bekwaamde, bekwaamden, bekwaamd)

 1. bekwamen (trainen; oefenen; harden; coachen)
  trainieren; üben; ausbilden; entwickeln; heranbilden; einstudieren; einüben; bilden; proben; repetieren
  • trainieren Verb (trainiere, trainierst, trainiert, trainierte, trainiertet, trainiert)
  • üben Verb (übe, übst, übt, übte, übtet, geübt)
  • ausbilden Verb (bilde aus, bildest aus, bildet aus, bildete aus, bildetet aus, ausgebildet)
  • entwickeln Verb (entwickele, entwickelst, entwickelt, entwickelte, entwickeltet, entwickelt)
  • heranbilden Verb (bilde heran, bildst heran, bildet heran, bildete heran, bildetet heran, herangebildet)
  • einstudieren Verb (studiere ein, studierst ein, studiert ein, studierte ein, studiertet ein, einstudiert)
  • einüben Verb (übe ein, übst ein, übt ein, übte ein, übtet ein, eingeübt)
  • bilden Verb (bilde, bildest, bildet, bildete, bildetet, gebildet)
  • proben Verb (probe, probst, probt, probte, probtet, geprobt)
  • repetieren Verb (repetiere, repetierst, repetiert, repetierte, repetiertet, repetiert)

Konjugationen für bekwamen:

o.t.t.
 1. bekwaam
 2. bekwaamt
 3. bekwaamt
 4. bekwamen
 5. bekwamen
 6. bekwamen
o.v.t.
 1. bekwaamde
 2. bekwaamde
 3. bekwaamde
 4. bekwaamden
 5. bekwaamden
 6. bekwaamden
v.t.t.
 1. heb bekwaamd
 2. hebt bekwaamd
 3. heeft bekwaamd
 4. hebben bekwaamd
 5. hebben bekwaamd
 6. hebben bekwaamd
v.v.t.
 1. had bekwaamd
 2. had bekwaamd
 3. had bekwaamd
 4. hadden bekwaamd
 5. hadden bekwaamd
 6. hadden bekwaamd
o.t.t.t.
 1. zal bekwamen
 2. zult bekwamen
 3. zal bekwamen
 4. zullen bekwamen
 5. zullen bekwamen
 6. zullen bekwamen
o.v.t.t.
 1. zou bekwamen
 2. zou bekwamen
 3. zou bekwamen
 4. zouden bekwamen
 5. zouden bekwamen
 6. zouden bekwamen
diversen
 1. bekwaam!
 2. bekwaamt!
 3. bekwaamd
 4. bekwamend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

bekwamen [znw.] Nomen

 1. bekwamen (studeren; leren; blokken)
  Studieren; Lernen

Übersetzung Matrix für bekwamen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Lernen bekwamen; blokken; leren; studeren
Studieren bekwamen; blokken; leren; studeren
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ausbilden bekwamen; coachen; harden; oefenen; trainen evolueren; oefenen; ontwikkelen; opleiden; scholen; tot ontwikkeling brengen; trainen
bilden bekwamen; coachen; harden; oefenen; trainen afwisselen; bewerkstelligen; evolueren; herzien; in het leven roepen; kneden; maken; modelleren; muziek componeren; oefenen; ontwikkelen; realiseren; scheppen; tot ontwikkeling brengen; trainen; veranderen; vervaardigen; verwerkelijken; verwezenlijken; verwisselen; vormen; wijzigen
einstudieren bekwamen; coachen; harden; oefenen; trainen bijbrengen; doceren; herhalen; inlichten; leerstof erin stampen; oefenen; onderrichten; onderwijzen; repeteren; voorlichten
einüben bekwamen; coachen; harden; oefenen; trainen bijbrengen; doceren; echoën; herhalen; inlichten; nabouwen; napraten; nazeggen; oefenen; onderrichten; onderwijzen; repeteren; voorlichten
entwickeln bekwamen; coachen; harden; oefenen; trainen evolueren; fabriceren; in het leven roepen; maken; oefenen; ontplooien; ontwerpen; ontwikkelen; produceren; scheppen; tot ontwikkeling brengen; tot wasdom komen; trainen; vervaardigen; voortbrengen
heranbilden bekwamen; coachen; harden; oefenen; trainen aankweken; aanplanten; fokken; genereren; kneden; kweken; maken; modelleren; oefenen; ontwikkelen; opkweken; planten; procreëren; telen; tot ontwikkeling brengen; trainen; verbouwen; vervaardigen; voortbrengen; vormen
proben bekwamen; coachen; harden; oefenen; trainen beproeven; herhalen; inlichten; keuren; oefenen; onderrichten; onderzoeken; repeteren; testen; voorlichten
repetieren bekwamen; coachen; harden; oefenen; trainen herhalen; oefenen; repeteren
trainieren bekwamen; coachen; harden; oefenen; trainen oefenen; repeteren
üben bekwamen; coachen; harden; oefenen; trainen herhalen; oefenen; ontwikkelen; repeteren; trainen