Französisch

Detailübersetzungen für tomber (Französisch) ins Niederländisch

tomber:

tomber Verb (tombe, tombes, tombons, tombez, )

 1. tomber (se casser la gueule; échouer; faire la culbute; )
  vallen; op zijn bek gaan; ten val komen; onderuitgaan
  • vallen Verb (val, valt, viel, vielen, gevallen)
  • ten val komen Verb (kom ten val, komt ten val, kwam ten val, kwamen ten val, ten val gekomen)
  • onderuitgaan Verb (ga onderuit, gaat onderuit, ging onderuit, gingen onderuit, onderuit gegaan)
 2. tomber (culbuter; dégringoler; basculer)
  vallen; flikkeren; tuimelen; kiepen; kieperen; kelderen
  • vallen Verb (val, valt, viel, vielen, gevallen)
  • flikkeren Verb (flikker, flikkert, flikkerde, flikkerden, geflikkerd)
  • tuimelen Verb (tuimel, tuimelt, tuimelde, tuimelden, getuimeld)
  • kiepen Verb (kiep, kiept, kiepte, kiepten, gekiept)
  • kieperen Verb (kieper, kiepert, kieperde, kieperden, gekieperd)
  • kelderen Verb (kelder, keldert, kelderde, kelderden, gekelderd)
 3. tomber (chuter; tomber de)
  vallen; naar beneden vallen; omlaagvallen
 4. tomber (retomber; être accroché; incliner)
  afhangen; hangen
  • afhangen Verb (hang af, hangt af, hing af, hingen af, afgehangen)
  • hangen Verb (hang, hangt, hing, hingen, gehangen)
 5. tomber (tomber en bas; rouler à terre; s'effondrer; s'écrouler; s'écraser)
  vallen; omlaagstorten
  • vallen Verb (val, valt, viel, vielen, gevallen)
  • omlaagstorten Verb (stort omlaag, stortte omlaag, stortten omlaag, omlaaggestort)
 6. tomber (baisser; diminuer; couler; )
  zakken; kelderen
  • zakken Verb (zak, zakt, zakte, zakten, gezakt)
  • kelderen Verb (kelder, keldert, kelderde, kelderden, gekelderd)
 7. tomber (s'écraser; faire une rechute)
  neerstorten; naar beneden storten
 8. tomber (précipiter; écraser; s'écraser)
  neerstorten; doen neerstorten
 9. tomber (arriver dans; se retrouver; aterrir dans; )
  landen; terechtkomen; neerkomen; op de grond komen
  • landen Verb (land, landt, landde, landden, geland)
  • terechtkomen Verb (kom terecht, komt terecht, kwam terecht, kwamen terecht, terechtgekomen)
  • neerkomen Verb (kom neer, komt neer, kwam neer, kwamen neer, neergekomen)
 10. tomber (culbuter; renverser; basculer; dégringoler; faire la culbute)
  duikelen; buitelen
  • duikelen Verb (duikel, duikelt, duikelde, duikelden, geduikeld)
  • buitelen Verb (buitel, buitelt, buitelde, buitelden, gebuiteld)
 11. tomber (basculer; culbuter; tomber par terre)
  omvallen; omrollen; omvervallen
  • omvallen Verb (val om, valt om, viel om, vielen om, omgevallen)
  • omrollen Verb (rol om, rolt om, rolde om, rolden om, omgerold)
 12. tomber (descendre pour atterrir; atterrir; glisser)
  afdalen; landen; neerdalen; neerkomen; naar beneden komen; naar beneden dalen; omlaagkomen
  • afdalen Verb (daal af, daalt af, daalde af, daalden af, afgedaald)
  • landen Verb (land, landt, landde, landden, geland)
  • neerdalen Verb (daal neer, daalt neer, daalde neer, daalden neer, neergedaald)
  • neerkomen Verb (kom neer, komt neer, kwam neer, kwamen neer, neergekomen)
  • omlaagkomen Verb (kom omlaag, komt omlaag, kwam omlaag, kwamen omlaag, omlaaggekomen)
 13. tomber (tomber de)
  eraf vallen
  • eraf vallen Verb (val eraf, valt eraf, viel eraf, vielen eraf, eraf gevallen)
 14. tomber

Konjugationen für tomber:

Présent
 1. tombe
 2. tombes
 3. tombe
 4. tombons
 5. tombez
 6. tombent
imparfait
 1. tombais
 2. tombais
 3. tombait
 4. tombions
 5. tombiez
 6. tombaient
passé simple
 1. tombai
 2. tombas
 3. tomba
 4. tombâmes
 5. tombâtes
 6. tombèrent
futur simple
 1. tomberai
 2. tomberas
 3. tombera
 4. tomberons
 5. tomberez
 6. tomberont
subjonctif présent
 1. que je tombe
 2. que tu tombes
 3. qu'il tombe
 4. que nous tombions
 5. que vous tombiez
 6. qu'ils tombent
conditionnel présent
 1. tomberais
 2. tomberais
 3. tomberait
 4. tomberions
 5. tomberiez
 6. tomberaient
passé composé
 1. suis tombé
 2. es tombé
 3. est tombé
 4. sommes tombés
 5. êtes tombés
 6. sont tombés
divers
 1. tombe!
 2. tombez!
 3. tombons!
 4. tombé
 5. tombant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Übersetzung Matrix für tomber:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
afdalen descente
flikkeren étincellement
hangen pendre
kelderen abaissement; chute
landen nations; pays
neerstorten déversement
onderuitgaan bévue
terechtkomen arrivée à bon port; arrivée à destination; arrivée à l'endroit voulu; atterrissage; descente
tuimelen chute; culbute; tombée
vallen chute; culbute; tombée
zakken poches; sacs à main
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
afdalen atterrir; descendre pour atterrir; glisser; tomber descendre; glisser à terre
afhangen incliner; retomber; tomber; être accroché
buitelen basculer; culbuter; dégringoler; faire la culbute; renverser; tomber
doen neerstorten précipiter; s'écraser; tomber; écraser
duikelen basculer; culbuter; dégringoler; faire la culbute; renverser; tomber
eraf vallen tomber; tomber de tomber de
flikkeren basculer; culbuter; dégringoler; tomber briller; flamber; jeter des flambes; osciller; resplendir; trembloter; vaciller; étinceler
hangen incliner; retomber; tomber; être accroché flotter; planer; voler
kelderen baisser; basculer; couler; culbuter; diminuer; décroître; dégringoler; s'affaisser; s'effoncer; s'écrouler; se plonger; sombrer; tomber se deprécier
kiepen basculer; culbuter; dégringoler; tomber basculer; chavirer; mettre sur le côté; plonger; renverser; retourner; tremper
kieperen basculer; culbuter; dégringoler; tomber
landen arriver dans; aterrir dans; atterrir; descendre; descendre pour atterrir; glisser; se poser; se poser à terre; se retrouver; tomber; échouer arriver à l'aéroport; atterrir
naar beneden dalen atterrir; descendre pour atterrir; glisser; tomber
naar beneden donderen tomber
naar beneden komen atterrir; descendre pour atterrir; glisser; tomber
naar beneden storten faire une rechute; s'écraser; tomber
naar beneden vallen chuter; tomber; tomber de
neerdalen atterrir; descendre pour atterrir; glisser; tomber
neerkomen arriver dans; aterrir dans; atterrir; descendre; descendre pour atterrir; glisser; se poser; se poser à terre; se retrouver; tomber; échouer
neerstorten faire une rechute; précipiter; s'écraser; tomber; écraser
omlaagkomen atterrir; descendre pour atterrir; glisser; tomber
omlaagstorten rouler à terre; s'effondrer; s'écraser; s'écrouler; tomber; tomber en bas
omlaagvallen chuter; tomber; tomber de
omrollen basculer; culbuter; tomber; tomber par terre faire tourner; inverser
omvallen basculer; culbuter; tomber; tomber par terre
omvervallen basculer; culbuter; tomber; tomber par terre
onderuitgaan basculer; faire la culbute; ne pas réussir; rater; renverser; se casser la gueule; tomber; tomber à terre; trébucher; échouer; être un flop déraper; faire un vol plané; glisser; trébucher
op de grond komen arriver dans; aterrir dans; descendre; se poser; se poser à terre; se retrouver; tomber; échouer
op zijn bek gaan basculer; faire la culbute; ne pas réussir; rater; renverser; se casser la gueule; tomber; tomber à terre; trébucher; échouer; être un flop
ten val komen basculer; faire la culbute; ne pas réussir; rater; renverser; se casser la gueule; tomber; tomber à terre; trébucher; échouer; être un flop
terechtkomen arriver dans; aterrir dans; descendre; se poser; se poser à terre; se retrouver; tomber; échouer aborder; aboutir à; arriver; arriver à; atteindre; atterrir; se retrouver; tomber dans
tuimelen basculer; culbuter; dégringoler; tomber
vallen basculer; chuter; culbuter; dégringoler; faire la culbute; ne pas réussir; rater; renverser; rouler à terre; s'effondrer; s'écraser; s'écrouler; se casser la gueule; tomber; tomber de; tomber en bas; tomber à terre; trébucher; échouer; être un flop abdiquer; agoniser; crever; décéder; mourir; partir; périr; s'effrondrer; s'écrouler; trépasser; être tué
zakken baisser; couler; diminuer; décroître; s'affaisser; s'effoncer; s'écrouler; se plonger; sombrer; tomber

Synonyms for "tomber":


Wiktionary Übersetzungen für tomber:

tomber
verb
 1. Être entraîné de haut en bas par son poids
 2. Être entraîner en bas par son poids.
tomber
verb
 1. vrijelijk onder invloed van de zwaartekracht naar de aarde bewegen

Cross Translation:
FromToVia
tomber vallen drop — to fall
tomber vallen fall — move to a lower position under the effect of gravity
tomber flauw vallen keel over — to collapse in a faint
tomber vallen falleneinnehmen werden
tomber vallen fallensterben durch Gewalteinwirkung im Krieg
tomber vallen fallenunkontrolliert von oben nach unten bewegen (durch die Gravitation)
tomber kieperen; tuimelen; duikelen purzeln — mit dem Kopf voraus hinfallen

Verwandte Übersetzungen für tomber